Dela

Om oss

Tengbom är ett av Nordens äldsta och ledande arkitektkontor. Vår vision är att skapa en innovativ och tidlös arkitektur som är levande med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom har ca 500 medarbetare fördelade på tolv orter i Sverige och Finland. Tengbom grundades 1906 av Ivar Tengbom, förgrundsgestalt inom svensk arkitektur.

Kontakt

 • Tengbom
  Katarinavägen 15 111 82 Stockholm
  08-412 52 00
  http://www.tengbom.se
 • Clara Bolinder-Lundberg

  Kommunikationschef


  070-719 84 43
 • Citat

  Vi vill förstärka Kungälvs identitet med en ny uttrycksfull byggnad som invånarna kan vara stolta över. Kottens ovala form harmoniserar fint med naturen och vår förhoppning är att den i framtiden blir en uppskattad samlingspunkt för Kungälvsborna med servering, samlingssal, omklädningsrum och bastu.
  Christofer Ödmark, ansvarig arkitekt på Tengbom
  Vi har skapat en äkta och trivsam kvarterskrog med inspiration från den populära bistrokulturen från New York. Allt är specialritat och vi är övertygade om att vår design kommer bidra till att göra Kommendören till ett av Stockholms mest populära stamhak.
  Filip Svensson, inredningsarkitekt på Tengbom
  Vi är oerhört stolta för våra 10 smarta kvadrat och kunde aldrig drömma om att detta projekt skulle röna så stor internationell uppmärksamhet som det har gjort. Det är en smart, miljömässig och effektiv bostad som kan användas i flera sammanhang. Vi har fått många förfrågningar på att förvärva denna unika prototyp och har därför bestämt oss för att sälja den till högstbjudande.
  Linda Camara, ansvarig arkitekt och kontorschef för Tengbom i Kalmar
  Det här är ett pionjärprojekt för oss och det är väldigt roligt att vara med och skapa det här konceptet. Målet med vår utformning är att tillföra liv och en värdig stadsmässighet på platsen, och att låta byggnaden ge uttryck för den aktivitet och livfullhet som den innehåller.
  Johan Nylind, ansvarig arkitekt på Tengbom
  Vi är mycket stolta över detta utmanande uppdrag åt TeliaSonera. Tengboms roll som Sveriges ledande arkitektkontor när det gäller stora och komplexa inredningsuppdrag har stärkts ytterligare med denna affär och kompletterar tidigare prestigeprojekt såsom bl.a. Vattenfall, Google, EY och Swedbank. Tillsammans med TeliaSonera ska vi nu skapa ett inspirerande och hållbart aktivitetsbaserat kontor som blir attraktivt för både kunder och medarbetare.
  Anna Cyrén, Tengboms Studiochef för Inredning i Stockholm.
  Vi ser en fortsatt stark expansion i Göteborg och jag är mycket glad över att ha kunnat rekrytera Susann som ny studiochef. Susann har bred kompetens och lång erfarenhet inom inredning och kommer att bli en av våra nyckelpersoner för vår fortsatta expansion.
  Anders Erlandsson, kontorschef för Tengbom i Göteborg
  Vi är oerhört glada och stolta över detta prestigefyllda uppdrag. Vi har för detta intressanta och stora projekt bildat ett team som kombinerar våra mest erfarna arkitekter inom universitetsbyggnader med lokal kompetens.
  Linda Camara, ansvarig arkitekt och kontorschef för Tengbom i Kalmar
  Vårt mål är att skapa en attraktiv kunskapsmiljö i linje med Linnéuniversitetets vision och mål.
  Krister Bjurström, uppdragsansvarig arkitekt
  Vår största inspirationskälla när vi skulle gestalta fasaderna var framförallt den vackra och högklassiga industristrukturen i tegel och stål från 1800-talet som finns i området. Det föll sig därför naturligt att välja ett hårdbränt tegel med corténburspråk som skulle skapa en harmonisk och spännande arkitektur. Teglet har en levande yta med variation i färgspel, struktur och glansvärde som är vacker på både långt och nära håll.
  Marie Nordin, studiochef Bostad, Tengbom
  Vi fokuserar nu på att fortsätta vårt arbete med att positionera Tengbom som det ledande arkitektkontoret i regionen med de fyra affärsområdena arkitektur, stadsbyggnad, landskap samt inredning. Vi är därför oerhört glada att ha lyckats rekrytera Anna-Karin Jägare och samtidigt utnämna Ulrika Lundquist som nya studiochefer. De har båda lång och bred kompetens inom sina respektive områden.
  Magnus Nilsson, kontorschef för Tengbom i Malmö
  Tengbom har haft en stark tillväxt under många år men vi har lidit av växtvärk. Vi har vidtagit en rad interna åtgärder och rensat ut i våra böcker vilket belastar förra årets resultat. Nu har vi fullt fokus på att ta Tengbom till nästa nivå. Det är därför oerhört glädjande att vi nu förstärker styrelsen med Magnus Sjöqvist, Örjan Wikforss och Anna-Karin Celsing som alla är mycket erfarna personer vars kompetenser vi efterfrågat. Jag är övertygad om att de på ett mycket positivt sätt kommer att bidra till att ytterligare stärka och utveckla Tengbom.
  Mikael Ludvigson, valberedningens ordförande
  Vi vet att många människor är intresserade av att titta närmare och få chans att kliva in i våra ”10 smarta kvadrat”. Det är en smart, miljömässig och effektiv bostad som kan användas i flera sammanhang. Vi är oerhört stolta över detta projekt och ser fram emot att visa upp det runt om i landet.
  Linda Camara, kontorschef Tengbom Kalmar
  Vi får in bidrag med väldigt hög kvalitet och det är glädjande att så många Stockholmsbyggnader kan få nytt liv genom lyckade ROT-projekt. Juryn har nu en grannlaga uppgift att välja en vinnare.
  Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening
  Detta är hittills Tengboms största och mest komplexa inredningsprojekt vilket verkligen utmanat hela vår inredningsstudio. Vi har haft ett fyraårigt intensivt och konstruktivt samarbete med vår uppdragsgivare där vi har skapat ett aktivitetsbaserat föregångskontor för andra aktörer. Denna stora och lyckade satsning tillsammans med våra tidigare kontorsinredningsuppdrag för Google, Vattenfall, och EY befäster Tengboms ledande position i branschen.
  Johanna Munck af Rosenschöld, kontorschef Stockholm Tengbom
  Vi har i denna stora satsning haft en tuff tidplan med högt satta mål. Det är därför glädjande att kunna konstatera att teamet från Tengbom har lyckats väl med att skapa den genuina Kitchen & Table känsla som ger förutsättningar för olika möten och unika smakupplevelser. Vi är övertygade om att denna restaurang kommer att bli en av Kungsholmsbornas favorithak.
  Jessica Castegren, marknads- och kommunikationsansvarig på Clarion Hotel
  Vi är oerhört glada och stolta över detta uppdrag som är i linje med vår medvetna satsning på hållbarhet och kvalitet. Vi har med kvarteret Hornslandet haft ambitionen att ligga i absolut framkant när det gäller att skapa en miljö för klimatsmart livsstil med innovativ energiteknik där våra erfarenheter från Hammarby Sjöstad kommit väl till användning. Vårt mål har varit att skapa en miljö med öppenhet, funktionalitet, bekvämlighet och tillgänglighet, vilket också har varit vår uppdragsgivare Stockholmshems krav.
  Maria Masgård, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom
  Tengbom är idag ledande inom vårdsektorn där vi bl a har varit med och utformat välrenommerade byggnader såsom Nya Karolinska Sjukhuset i Solna, Psykiatrins hus i Uppsala och Stockholms sjukhem. Vi har även lyckats positionera oss väl inom handel med projekt såsom Östermalmshallen, Centralstationen och Restaurang Boqueria för att nämna några. Det är därför mycket glädjande att ha lyckats rekrytera både Anna Bergström och Caroline Curman Björkdahl som båda har lång och bred kompetens inom sina respektive områden.
  Mark Humphreys, kontorschef Stockholm
  Vi ser en fortsatt stark expansion i Malmö och jag är mycket glad över att ha kunnat rekrytera Emma som ny studiochef. Emma har gedigen kunskap och erfarenhet inom handel och kommer att bli en av våra nyckelpersoner för vår fortsatta expansion.
  Magnus Nilsson, kontorschef Malmö
  Det här uppdraget är ett stort och ansvarsfullt projekt för oss på Tengbom både vad avser själva utvecklingen och upprustningen som gestaltningen av den tillfälliga saluhallen på torget. Östermalmshallen är en institution för många Stockholmare. En historisk miljö som kräver stor varsamhet och i vårt uppdrag ingår att återställa hallen till sin forna glans och samtidigt som nya nödvändiga tekniska funktioner ska installeras.
  Mark Humphreys
  Det är en fantastisk möjlighet att få flytta in i en byggnad som vi har gestaltat själva och som möjliggör vår fortsatta expansion. Kontoret är dessutom BREEAM-miljöcertifierat, placerat i Malmös största utbyggnadsområde beläget mitt emellan två stora nordiska storstäder i en expansiv region och med utmärkta kommunikationsmöjligheter.
  Mats Åsemo
  Tengbom är ett av Sveriges ledande arkitektkontor och vi satsar nu stort på att vi även ska bli det ledande arkitektkontoret inom hållbarhet och kvalitet – två områden som efterfrågas allt mer av våra kunder och samhället i stort. Det är glädjande att två av våra ledande befattningshavare, Thomas Stoll och Gunilla Haglund, med sina gedigna kunskaper inom sina respektive områden nu axlar dessa för Tengbom prioriterade frågor, säger Tengboms VD Bo Ringdahl.
  Bo Ringdahl
  Tengbom har haft en god tillväxt under senare år och hämtat hem nomineringar och priser i flera prestigefyllda internationella arkitekttävlingar. Det är en spännande möjlighet att tillsammans med organisationen vidareutveckla affärskonceptet för Tengbom, bland annat i form av långsiktiga relationer med existerande och nya kunder, och leda ett av Nordens ledande arkitektbolag upp till nästa nivå.
  Bo Ringdahl, ny VD för Tengbom.
  Mats Svensson blir en stor tillgång för Tengbom. Hans kunskap, erfarenhet och kontaktnät kommer att stärka bolaget och vara en viktig del i Tengboms fortsatta utveckling.
  Magnus Meyer, VD för Tengbom
  Vi vill med vårt utställningsbidrag visa på nya möjligheter och bryta invanda tankemönster. Hur är ett bra boende? Vilka material kan vi använda? En hållbar utveckling i framtiden kräver innovativa lösningar ur alla aspekter.
  Linda Camara på Tengbom
  Tengbom har under de senaste åren fått fler och fler uppdrag på den finska marknaden, nu senast i ett större stadsbyggnadsprojekt i Tammerfors. Våra kunder efterfrågar en starkare närvaro i de nordiska länderna och i och med förvärvet av Eriksson Architects i Helsingfors tar vi första steget till en expansion i norra Europa.
  Magnus Meyer, vd för Tengbom
  Vi ser stora synergi- och utvecklingsmöjligheter för Eriksson Architects i och med att företaget nu blir en del av Tengbom. Tengboms mål och strategi går väl ihop med våra satsningar på en aktiv utveckling av verksamheten i Finland och på sikt även de baltiska länderna.
  Patrick Eriksson, vd och grundare till Eriksson Architects
  Tengboms ambition är att arbeta brett och långsiktigt. Eriksson Architects är, med sitt goda renommé och sina kunniga medarbetare, ett mycket starkt tillskott till vår verksamhet.
  Magnus Meyer, vd för Tengbom
  Med Susanne Appelbergs goda ledaregenskaper och erfarenheter från arbete inom kommun och länsstyrelse kommer vi att ytterligare kunna stärka Tengboms erbjudande och utveckla verksamheten i Linköping. Vi är mycket glada över att kunna välkomna henne till oss.
  Johan Vestlund, regionchef Mitt, Tengbom
  Linköping och Norrköping är två aktiva marknader med en mängd intressanta och stora projekt framför sig. Det är min förhoppning att Tengbom kan bidra med sin erfarenhet och kunskap i många projekt och att vi kan bredda Linköpingskontoret till att omfatta fler arkitektområden, kanske i första hand stadsbyggnad och landskap.
  Susanne Appelberg
  Vi är glada att Malin Olsson vill bli en del av Tengbom. Med sina unika erfarenheter kommer hon att kunna bidra till en fortsatt stark utveckling av stadsbyggnadsstudion i Stockholm.
  Magnus Meyer, VD Tengbom
  I min tidigare roll har jag kommit i kontakt med Tengboms medvetna och kvalitativa arbete med analys, process och hållbart stadsbyggande. För mig känns det väldigt inspirerande att få fortsätta driva och utveckla detta arbete tillsammans med medarbetarna i studion och inom övriga delar av Tengboms många kompetensområden.
  Malin Olsson, studiochef Stadsbyggnad Stockholm
  Tengbom har etablerat sig som ett av de ledande arkitektföretagen i Malmö. Med ett arbete på bred front har Tengbom på kort tid skapat starka kundrelationer. Det är viktigt att vi behåller och utvecklar dessa relationer och samtidigt fortsätter att såväl bredda som fördjupa vårt erbjudande inom arkitekturens alla områden.
  Magnus Nilsson
  Kontoret i Malmö har de två senaste åren fördubblat sin verksamhet och har varit dragloket i Tengboms tillväxt i Öresundregionen. Magnus är en välmeriterad arkitekt men också en stark ledare. Jag är glad att han kommer att fortsätta att utveckla Malmökontoret och tillsammans med övriga medarbetare ytterligare stärka Tengboms varumärke i regionen.
  Mats Åsemo, regionchef Syd
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp