Näringsliv och entreprenörer i fokus när Tengbom ritar Växjös nya World Trade Center

En hög och energieffektiv byggnad som ska tjäna som mötesplats både för näringsliv och allmänhet har varit Tengboms vision när de utvecklat planerna på World Trade Center i Växjö. Tengbom har även satsat stort på hållbart byggande då de tagit fasta på områdets genuina byggnadsmaterial och förberett fasader och taket för framtida uppvärmning via solcellsenergi.

Växjö är en entreprenörstät del av landet och har goda förutsättningar för att bli ett samlande näringslivscentrum för regionens företag och en språngbräda för internationella kontakter. Tanken är även att Linnéuniversitetet med sina 15 000 studenter ska kunna bli en länk mellan utbildning och näringsliv i samband med nya World Trade Center.

– Vår vision är att skapa det öppna inbjudande huset för både affärslivet och allmänheten. De två nedersta våningarna av byggnaden öppnar sig mot omgivningen, bjuder in till utställningar och möten, restaurangbesök och fest. Här finns öppna och flexibla ytor som också kan slutas och användas till föredrag och möten av World Trade Center, universitetet eller organisationer, säger Sonny Mattsson, arkitekt på Tengbom.

World Trade Center bildar med sin placering och volym ett brofäste som tillsammans med en framtida bro kommer att länka samman norr och söder. Byggnadens höjd varierar mellan 9 våningar mot den planerade bostadsbebyggelsen på ena sidan, upp till 14 våningar mot den nya platsen i väster.

World Trade Center är energieffektivt i alla val och lösningar. Det görs genom ett välisolerat klimatskal, behovsstyrda installationer samt genom att den tillskottsvärme som behövs kommer från det utbyggda system för fjärrvärme som finns i Växjö. Mot söder, öster och väster byggs en dubbelglasvägg som upptar solvärme. Värmen kan då omhändertas vid behov och återvinnas och sedan ventileras ut i atmosfären då den inte behöver användas. Luft tas istället in från den svala norrsidan.

Glas, trä och sten är genuina småländska material med lång hållbarhet som Tengbom anser vara naturligt att använda i en karaktärsbyggnad som World Trade Center. Byggandet kommer troligtvis att starta under nästa år. Byggherrar är Kärnhem med huvudkontor i Växjö.

För ytterligare information, kontakta
Sonny Mattsson, Tengbom, tel: 042-28 78 04, mail:
sonny.mattsson@tengbom.se

Patrik Ekenhill, Tengbom, tel: 042-28 78 07, mail:
patrik.ekenhill@tengbom.se

Tengbom är ett av Nordens ledande arkitektkontor och står för en banbrytande och levande arkitektur med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom har omkring 380 medarbetare på åtta kontor i Sverige. Tengbom grundades 1906 av Ivar Tengbom, föregångare inom svensk arkitektur.

Taggar:

Om oss

Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är att göra världen till en bättre plats att leva på. Det gör vi genom att rita hus och miljöer som är mänskliga, vackra, användbara och innovativa. Vi är omkring 570 personer som arbetar tillsammans, fördelade på elva kontor. Tengbom grundades 1906 och har ritat många av Sveriges mest kända och omtyckta byggnader. I februari 2016 rankades vi som det fjärde mest innovativa arkitektkontoret i världen av Fast Company. Läs mer på www.tengbom.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar