Bokslutskommuniké Teracom Group

Teracom Group redovisar idag sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2012.

JANUARI – DECEMBER 2012 I SAMMANDRAG

  • Intäkter 4 478 (4 059) MSEK
  • Rörelseresultat 351 (376) MSEK
  • Soliditet 35 (32) procent

Stabil position för Teracom Group

Under 2012 har Teracom Group skapat en stark position inför de stora förändringar som stöper om hela tv-branschen. Gruppen har fler kunder än någonsin vid ett årsslut och gör ett jämförbart bättre resultat än föregående år. En nedskrivning av varumärke uppgick till 71 MSEK som ett led i en framtida harmonisering av varumärken inom koncernen.

– Den största utvecklingen ser vi i Danmark där antalet betal-tv-kunder ökat från 180 000 vid årets början till 364 000 vid årets slut. Resultatet i Danmark har förbättrats, vilket direkt syns i koncernens samlade resultat, säger Åsa Sundberg, vd och koncernchef Teracom Group.

Boxer Danmark kan nu också erbjuda Viasats kanaler i sina paket samtidigt som nätbolaget vunnit Danmarks Radios upphandling vad gäller drift och underhåll av tv och radio för de närmaste fem åren.

I Sverige har utvecklingen varit resultatmässigt stabil, men med en mindre minskning av antalet kunder. Nya produkter som Hela huset och Flex 8 har lanserats och sålt bra. Boxer har även återlanserat sin On-Demand-box, en tjänst där kunderna enkelt kan beställa filmer och via kanalernas play-tjänster titta på program då de själva bestämmer. Boxen har sålt över förväntan och fortsätter att vidareutvecklas.

– Vi är övertygade om att det är en stor fördel att som operatör ha ett eget tv-nät som klarar ett oändligt antal samtidiga tittare och komplettera med beställtjänster över internet, tjänster som inte kräver lika hög säkerhet i överföringen som direktsänd tv med många tittare, kommenterar Åsa Sundberg.

Rapporten finns i sin helhet på:
www.teracomgroup.se/Teracom_Group/Finansiellinformation//

För mer information, kontakta:

Åsa Sundberg, vd och koncernchef Teracom Group, 08-555 421 02

Johan Bobert, kommunikationsdirektör Teracom Group AB, 070-483 49 72

Taggar:

Om oss

Teracom Group består av Teracom AB och Teracom A/S. Via bolagen erbjuds tjänster inom radio, tv, telekom samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Mer information finns på www.teracom.se