Bokslutskommuniké Teracom-koncernen

Teracom redovisar idag sin kvartalsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2010

 JANUARI – DECEMBER 2010 I SAMMANDRAG

  • Intäkter 3 852 (3 408) MSEK
  • Rörelseresultat 293 (496) MSEK
  • Resultat efter skatt 201 (269) MSEK
  • Avkastning på eget kapital 12 (16) procent
  • Soliditet 31 (40) procent
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning 804 (1 076) SEK

Ovanstående jämförelsesiffror avser kvarvarande verksamhet.

Investeringar och tillväxt i Teracom Group

Teracom-koncernens intäkter ökade under 2010 med 13 procent till nästan fyra miljarder kronor, i huvudsak genom tillväxt på nya marknader. De investeringar koncernen gjort i det svenska marknätet och i betal-tv-verksamheterna i Finland och Danmark gjorde samtidigt att rörelseresultatet minskade till 293 miljoner kronor.

- Koncernen är inne i en omfattande investeringsfas. Hdtv lanserades i slutet av förra året i det svenska marknätet för att stärka konkurrenskraften på den mogna svenska marknaden. Samtidigt läggs stor kraft på att bygga upp en lönsam kundbas i de nya betal-tv-bolagen Boxer Denmark och finländska PlusTV. Dessa investeringar är nödvändiga för att bygga en långsiktig lönsamhet. Även 2011 kommer vi att investera för tillväxt i alla bolagen, säger Crister Fritzson, koncernchef.

Koncernen förvärvade under förra året den danska marknätsoperatören Broadcast Service Denmark, nyligen namnändrat till Teracom Denmark. Förvärvet innebär en stärkt position på den danska marknaden då koncernen nu äger och opererar såväl nät som betal-tv i marknätet.

Rapporten finns i sin helhet på www.teracom.se/teracom-koncernen

För mer information, kontakta:

Crister Fritzson, koncernchef Teracom-koncernen, 08-555 421 08

Johan Bobert, kommunikationsdirektör Teracom-koncernen, 070-483 49 72

Teracom Group består av Teracom, BSD, Boxer och PlusTV. Via nätbolagen Teracom och BSD erbjuds tjänster inom radio, tv, datakom, samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Via Boxer och PlusTV erbjuder vi hushåll betal-tv-tjänster i Sverige, Danmark och Finland. År 2009 omsatte Teracom Group cirka 3,4 miljarder kronor och hade drygt 600 anställda. Mer information finns på www.teracom.se/Teracom-koncernen

Taggar:

Om oss

Teracom Group består av Teracom AB och Teracom A/S. Via bolagen erbjuds tjänster inom radio, tv, telekom samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Mer information finns på www.teracom.se

Prenumerera

Dokument & länkar