Delårsrapport Teracom Group

Teracom Group redovisar idag sin kvartalsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2012.

JANUARI – MARS 2012 I SAMMANDRAG

  • Intäkter 1118 (963) MSEK
  • Rörelseresultat 75 (67) MSEK
  • Avkastning på eget kapital 11% (12%)

1,2 miljoner betal-tv-kunder

Boxer Denmark har fortsatt att växa i samband med att TV2 i januari gick från att vara en fri- till att bli en betal-tv-kanal. Kvartalet slutade med 337 000 danska kunder. Totalt har nu koncernen 1,2 miljoner betal-tv-kunder.

– Vi är nu en av Nordens största betal-tv-koncerner vilket ger våra marknät en starkare ställning på sina marknader, säger Crister Fritzson, VD och koncernchef Teracom Group.

Finländska PlusTV har fortsatt att öka antalet kunder medan Boxer Swedens kundstock är relativt stabil. I Sverige fortsätter utbyggnaden av hdtv, samtidigt som hdtv med DVB-T2 lanserades i Danmark i april, efter rapportperiodens slut.

Koncernens intäkter har ökat tack vare bolagens tillväxt, men resultatet belastas inledningsvis av försäljningsomkostnader i Danmark och Finland, en effekt av stora kundintag, och resultatökningen blir därmed begränsad.

För mer information, kontakta:

Crister Fritzson, vd och koncernchef Teracom Group AB, 08-555 421 08

Johan Bobert, kommunikationsdirektör Teracom Group AB, 070-483 49 72

Teracom Group består av Teracom Sweden, Teracom Denmark, Boxer Sweden, Boxer Denmark och PlusTV. Via nätbolagen Teracom erbjuds tjänster inom radio, tv, datakom, samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Via Boxer och PlusTV erbjuder vi hushåll betal-tv-tjänster i Sverige, Danmark och Finland. År 2011 omsatte Teracom Group över fyra miljarder kronor och hade cirka 700 anställda. Mer information finns på www.teracom.se/Teracom-koncernen

Taggar:

Om oss

Teracom Group består av Teracom AB och Teracom A/S. Via bolagen erbjuds tjänster inom radio, tv, telekom samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Mer information finns på www.teracom.se