Delårsrapport Teracom Group

Teracom Group redovisar idag sin delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2013.

JANUARI – MARS 2013 I SAMMANDRAG

  • Intäkter 1 113 (1 118) MSEK
  • Rörelseresultat 175 (77) MSEK
  • Soliditet 36 (32) procent

Positiv utveckling i Danmark stärker resultatet i Teracom Group

Första kvartalet 2013 innebar ett markant resultatlyft för koncernen, trots ett visst tapp i betal-tv-bolagens kundbas. Förklaringen till detta är främst en väntad förbättring i framförallt Boxer Danmarks resultat, till följd av högre lönsamhet i kundbasen. Kvartalet medförde att vi för Danmark som helhet redovisar ett positivt resultat.

– Vi kan konstatera att försäljningstrenden vänt uppåt i slutet av kvartalet vilket är glädjande. Vi känner dock av en allt hårdare konkurrens på marknaden från aktörer med nya modeller för prissättning och distribution av innehåll som kompletterar det vanliga tv-tittandet. Tittarsiffror visar emellertid att traditionell tablålagd, broadcast-tv alltjämt är ett nav i konsumtionen av och kommunikationen kring rörlig bild, säger Åsa Sundberg, vd och koncernchef Teracom Group.

I Sverige har vi tidigare relanserat en on-demand tjänst genom ”Boxer on Demand”. Vi har hittills sålt ca 20 000 boxar i Sverige, och i Danmark kommer lansering ske i maj. Parallellt med utvecklingen av nya ”smartare” boxar undersöker vi hur vi med olika tjänster kan utveckla och förbättra kundens användarupplevelse. I vårt strategiarbete blickar vi fram emot år 2020 och gör en generell strategisk översyn för att säkerställa att vi kan möta kundernas behov på ett bra sätt.

Efterfrågan på olika nättjänster är god och vi arbetar bland annat intensivt med MSB:s (Myndigheten för Samhällsberedskap) upphandling avseende drift, underhåll och kundstöd för RAKEL-nätet, en för oss strategiskt viktig affär. Utbyggnaden av sändarnätet (mux 6) i Danmark pågår planenligt, med driftstart i oktober. Genom denna investering kan vi markant öka hdtv-utbudet i Danmark.

Rapporten finns i sin helhet på:
www.teracomgroup.se/Teracom_Group/Finansiellinformation//

För mer information, kontakta:

Åsa Sundberg, vd och koncernchef Teracom Group, 08-555 421 02

Paul Roswall, tf kommunikationsdirektör Teracom Group AB, 0708 – 66 82 19

Teracom Group består av Teracom Sweden, Teracom Denmark, Boxer Sweden, Boxer Denmark och PlusTV. Via nätbolagen Teracom erbjuds tjänster inom radio, tv, datakom, samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Via Boxer och PlusTV erbjuder vi hushåll betal-tv-tjänster i Sverige, Danmark och Finland och har sammanlagt 1,2 miljoner kunder. År 2012 omsatte Teracom Group drygt 4,5 miljarder kronor och hade cirka 700 anställda. Mer information finns på www.teracomgroup.se

Taggar:

Om oss

Teracom Group består av Teracom AB och Teracom A/S. Via bolagen erbjuds tjänster inom radio, tv, telekom samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Mer information finns på www.teracom.se