Delårsrapport Teracom-koncernen

Teracom redovisar idag sin kvartalsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2011.

JANUARI – JUNI 2011 I SAMMANDRAG

  • Intäkter 1960 (1880) MSEK
  • Rörelseresultat 160 (72) MSEK
  • Resultat efter skatt 57 (-9) MSEK
  • Avkastning på eget kapital 3 (0) procent
  • Soliditet 30 (38) procent
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning 228 (-36) SEK

Positiv tillväxt- och resultatutveckling inom Teracom Group

Såväl intäkter som rörelseresultat har förbättrats för Teracom Group, både jämfört med föregående kvartal och motsvarande kvartal föregående år. Den svenska affären är stabil samtidigt som verksamheten i Danmark växer, detta både till följd av förvärvet av Teracom Denmark och genom tillväxt i danska Boxer.

– Potentialen för betal-tv i Danmark är mycket stor, men investeringarna är omfattande innan vi kan visa vinst. Boxer Denmark har en stadigt ökande kundbas och en allt starkare ställning på den danska marknaden, säger Crister Fritzson, vd och koncernchef Teracom Group.

I Sverige fortsätter Teracom att bygga ut hdtv-sändningarna. Marknätet och Boxer är fortfarande den enda plattform som kan erbjuda samtliga Sveriges största tv-kanaler i hdtv. En allt större del av Boxers kunder abonnerar på hdtv och det är merförsäljningen till befintliga kunder samt kostnadsåtgärder som förklarar det stabila resultatet. Däremot tappar Boxer sedan en tid kunder och det pågår därför ett intensivt arbete med att stärka attraktionskraften i Boxers erbjudande.

– Mycket glädjande är att vi träffat avtal om regional nedbrytning av ett antal större tv-kanaler. För de kommersiella kanalerna innebär nedbrytningen att de på allvar kan erbjuda tv-reklam till lokala annonsörer, en marknad där tidigare lokala dagstidningar haft så gott som monopol. Det stärker kanalerna och det visar på marknätets flexibilitet och styrka, fortsätter Crister Fritzson.

Den finländska situationen innebär en utmaning. Marknätet står starkt med en mycket stor andel av de finländska tittarna, men efterfrågan på betal-tv är svag. Arbetet pågår med att stärka PlusTV:s erbjudande där både hdtv och video on demand finns med i planeringen.

Rapporten finns i sin helhet på http://www.teracom.se/Teracom_Group/Finansiellinformation/

För mer information, kontakta:

Crister Fritzson, vd och koncernchef Teracom Group AB, 08-555 421 08

Johan Bobert, kommunikationsdirektör Teracom Group AB, 070-483 49 72

Teracom Group består av Teracom Sweden, Teracom Denmark, Boxer Sweden, Boxer Denmark och PlusTV. Via nätbolagen Teracom erbjuds tjänster inom radio, tv, datakom, samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Via Boxer och PlusTV erbjuder vi hushåll betal-tv-tjänster i Sverige, Danmark och Finland. År 2010 omsatte Teracom Group nästan fyra miljarder kronor och hade cirka 700 anställda. Mer information finns på www.teracom.se/Teracom-koncernen.

Taggar:

Om oss

Teracom Group består av Teracom AB och Teracom A/S. Via bolagen erbjuds tjänster inom radio, tv, telekom samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Mer information finns på www.teracom.se

Prenumerera

Dokument & länkar