Kia Orback Pettersson ny ordförande Teracom Group

Kia Orback Pettersson har valts till ny styrelseordförande i Teracom Group, en av Nordens ledande nät- och betal-tv-operatörer. Att stärka marknätets roll på en hårt konkurrensutsatt marknad är en av de viktigaste uppgifterna.

– Vi är mycket nöjda med att ha valt in Kia Orback Pettersson som ordförande i Teracom Groups styrelse. Vår förhoppning är att hon med sin bakgrund inom den svenska mediebranschen och erfarenheter från styrelsearbete kommer att komplettera ledningen i Teracom Group på ett mycket bra sätt, säger Johan Hallberg, ägarens representant i styrelsen.

Teracom Group har verksamhet i tre länder, Sverige, Danmark och Finland och totalt levererar koncernen tjänster till cirka 3 miljoner hushåll, varav 1,2 miljoner är betalt-tv-kunder.

– Radio och tv-branschen är inne i en spännande fas, där nya aktörer tar sig in på marknaden med kompletterande tjänster till traditionellt tittande och lyssnande. Jag ser fram emot att få vara med och stärka och utveckla Teracom och Boxers produkter och erbjudanden på en hårt konkurrensutsatt marknad, säger Kia Orback Pettersson.

In i styrelsen valdes även Fredrik Rystedt och Jeanette Almberg. Lars Grönberg och Kristina Axberg Boman lämnade Teracom Groups styrelse vid stämman.

Om Kia Orback Pettersson:

Kia Orback Petterson är civilekonom och har en linjebakgrund inom bolag som exempelvis Bonnier och Medvik/Kinnevik. Hon driver egen konsultverksamhet parallellt med styrelseuppdrag i bland annat Jernhusen, OMX, JM och Kungsleden, samt ett antal private equity-bolag.

Presskontakt:

Paul Roswall, tf kommunikationsdirektör Teracom Group AB, 0708 – 66 82 19

Teracom Group består av Teracom Sweden, Teracom Denmark, Boxer Sweden, Boxer Denmark och PlusTV. Via nätbolagen Teracom erbjuds tjänster inom radio, tv, datakom, samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Via Boxer och PlusTV erbjuder vi hushåll betal-tv-tjänster i Sverige, Danmark och Finland och har sammanlagt 1,2 miljoner kunder. År 2012 omsatte Teracom Group drygt 4,5 miljarder kronor och hade cirka 700 anställda. Mer information finns på www.teracomgroup.se

Taggar:

Om oss

Teracom Group består av Teracom AB och Teracom A/S. Via bolagen erbjuds tjänster inom radio, tv, telekom samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Mer information finns på www.teracom.se

Prenumerera

Media

Media