Teracom Boxer Group - Q3 2016 Ökat fokus på vårt samhällsuppdrag

Teracom Boxer Group redovisar sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016.

JANUARI – SEPTEMBER 2016 I SAMMANDRAG

  • Intäkter 1 905 (1 879) MSEK
  • Rörelseresultat 345 (345) MSEK
  • Soliditet 61 (49)

Teracom Boxer Groups tredje kvartal präglades till stor del av vår affär med Com Hem, det första stora konsolideringssteget på den svenska tv-marknaden. En konsolidering som drivs på av det förändrade konsumentbeteendet. Boxer är en framgångssaga och har sedan utbudet av kanaler växte i mitten av 2000-talet varit ett utmärkt alternativ för tv-tittare i hela landet. Nu ägs Boxer av Com Hem och kan vara med och erbjuda ett starkt lokalt alternativ när globala aktörer med enorma skalfördelar ritar om tv-landskapet.

Försäljningsprocessen var snabb, relativt smidig och landade på en prisnivå som vi är mycket nöjda med. Jag är övertygad om att den här affären kommer att gynna både Teracom och Com Hem men framförallt kommer den att gynna tv-tittarna.

Försäljningen är också ett viktigt steg i vår omställning till ett renodlat B2B-nätbolag i Sverige. Fokus framåt är vårt samhällsuppdrag distribution av Public Service radio och tv samt drift av blåljusnät (PPDR) och nätrelaterade affärer där kunden har behov av vår långa erfarenhet av kommunikationsnät som måste fungera i alla väder och i hela landet.

Näten för Public Service radio och tv är byggda för att täcka hela landet, stad som landsbygd. Sedan etableringen av mobilnäten har inplaceringar i våra master, framförallt i landsbygd, varit en stor och viktig affär.

En ny inplaceringsaffär växer nu fram i lokaler vid högmasterna där yta frigjordes när den analoga utrustningen ersattes vid tv-nätets digitalisering 2007. Tillgång till reserv-

kraft som klarar långa elavbrott, multi-redundant transmission också omfattande ett landstäckande radiolänkstamnät och ett mycket bra skalskydd gör lokalerna lämpliga för de allt fler bolag och myndigheter som ser ett ökat behov av säkra kommunikations- och lagringstjänster. Ett exempel är Arbetsförmedlingen som nu ska flytta in i två av våra datahallar. Detta är ett viktigt tillväxtområde då Teracoms kompetensprofil och ägarstruktur är mycket lämpad för denna typ av tjänster.

En annan affärssatsning som också bygger på vår närvaro i landsbygd och vårt uppgraderade radiolänkstamnät är Air2Fibre. Med hjälp av radiolänkshopp från våra fiberanslutna master förses fastigheter, som annars får vänta länge på fiberanslutning, med bredband redan nu. Erbjudandet har tagits emot väl av kommuner som sliter med frågan att nå bredbandsmålen. I bland annat Gnesta och Timrå pågår just nu etableringar av denna typ av bredbandsnät.

Till fastighetsägare och stadsnät erbjuder vi oss också att ta rollen som kommunikationsoperatör, KO. Under september tecknades ett avtal med Einar Mattsson att ta hand om deras fibernät under sju års tid. Den största KO-affären hittills och som stärker vår roll som en oberoende och neutral aktör. En upphandling med tuff konkurrens som vi vann tack vare det faktum att vi är neutrala och inte samtidigt säljer konsumenttjänster snarare än vår prislapp.

I vår danska nätverksamhet är vi med och slåss om uppdraget att bygga ett nytt modernt digitalt radionät, DAB +, för kommersiella radiokanaler. Valet av nätleverantör kommer att annonseras av Radio- og TV-nævnet före årsskiftet.

Under perioden tillsatte också regeringen ytterligare än utredning om ett samhällsnät, denna gång med ett tydligt utpekande av 700 MHz-bandet som ett frekvensband som kan vara aktuellt att använda. Vi följer och bistår utredningens arbete utifrån vår roll som experter på säkra nät och frekvensplanering.

För mer information:

Marcus Hartmann, presschef Teracom Boxer Group 08-555 421 55, marcus.hartmann@teracomboxer.com

Fakta om Teracom Boxer Group

Teracom Boxer Group bedriver nätverksamhet i Sverige och Danmark samt betal-tv-verksamhet i Danmark. Koncernen består av marknadsbolagen Teracom och Boxer. Teracom erbjuder marksänd tv, radio och network services. Boxer erbjuder tv via tv-antenn och internet samt bredbands- och telefonitjänster via fiber. Teracom Boxer Group ägs av svenska staten. Omsättningen för 2015 uppgick till 3 966 miljoner kronor. Mer information finns på www.teracomboxergroup.com

Taggar:

Om oss

Teracom Group består av Teracom AB och Teracom A/S. Via bolagen erbjuds tjänster inom radio, tv, telekom samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Mer information finns på www.teracom.se

Prenumerera

Dokument & länkar