Antennbytet på tv-sändaren Halmstad/Oskarström färdigt

Nu är det omfattande renoveringsarbetet av antennerna på sändarstationen i Halmstad klart. Renoveringen skapar ett modernt marknät anpassat till det stora tv-utbud som tittarna kan få via marknätet och höjer driftsäkerheten för marksänd tv i området.

Arbetet påbörjades i början av april och nu är de nya antennerna intrimmade och klara. Totalt tog arbetet cirka 13 veckor och under den perioden har tv-utsändningen skett med reducerad effekt, samt med vissa kortare avbrott under dagtid.

Smärtfritt för tv-tittarna

Arbetet verkar ha gått smärtfritt för tv-tittarna i Halland. Teracom och betal-tv-operatören Boxer har fått in få telefonsamtal kopplat till renoveringen.

– Inför renoveringen har Boxer varit i kontakt med kunder som tidigare haft problem med mottagningen av tv-signalen för att ge dem förebyggande råd. Samtidigt har ett team av medarbetare och externa installatörer gett extra uppmärksamhet och praktisk hjälp till de kunder som har hört av sig till kundtjänsten, säger Niklas Vange, informationschef på Boxer.

Fokus på medarbetarnas säkerhet

Arbete på hög höjd innebär alltid risker. Säkerhetsföreskrifterna kring såväl arbetsrutiner och strålning är hårda för att skydda medarbetarna som arbetar i en radio- och tv- mast på över 300 meters höjd.

– Arbetet har löpt på mycket bra utan några incidenter. Nu har vi en modern antenn i drift i Halmstad som är anpassad till det stora tv-utbud som tittarna kan få från marknätet och Boxer idag, säger Lotta Darlin, informationschef på Teracom.

Den nya antennen har en betydligt jämnare spridning av signalen över alla frekvenser, vilket kommer att höja driftsäkerheten och förbättra mottagningsmöjligheterna generellt i täckningsområdet.

För mer information:

Lotta Darlin, informationschef Teracom, 0708 -91 21 07, lotta.darlin@teracom.se

Niklas Vange, informationschef Boxer, 073-335 70 67, niklas.vange@boxer.se

För mer information:

Lotta Darlin, informationschef Teracom, 0708 -91 21 07, lotta.darlin@teracom.se

Niklas Vange, informationschef Boxer, 073-335 70 67, niklas.vange@boxer.se

Taggar:

Om oss

Teracom AB erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Företaget är en del av Teracom Group som består av Teracom i Sverige samt Teracom i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.

Prenumerera

Dokument & länkar