Ny tv-leverantör i Teracoms bredbandsnät

Svenska Basboxbolaget, ett helägt dotterbolag till medieoperatören Teracom, har tecknat ett avtal med IP Sweden. Avtalet innebär att IP Sweden blir en ny leverantör av tv via bredband i Teracom-koncernens öppna bredbandsnät.

Från och med 1 oktober 2008 blir IP Sweden tjänsteleverantör hos Svenska Basboxbolaget. Bolaget får därmed full tillgänglighet i de stads- och fastighetsnät som Teracom och Svenska Basboxbolaget har knutit sig till.

– Avtalet med IP Sweden medför att vi kan erbjuda befintliga och potentiella kunder den största valfriheten på den svenska marknaden för tv via bredband. Det visar också på den stora potential som ligger i konceptet för öppna nät, säger Crister Fritzson, vd Teracom.

I dagsläget når Teracom-koncernens öppna bredbandsnät ungefär 40 000 hushåll. Hushållen nås dels genom överenskommelser som Teracom tecknat med ett antal fastighetsägare och stadsnät, och dels genom Svenska Basboxbolagets överenskommelser med nätägare i Piteå och Falun.

– Det här är mer än en milstolpe för oss. Samarbetet med Teracom kommer att leda till betydligt fler abonnenter än vad våra prognoser tidigare har visat, säger Henrik Asp, vd IP Sweden.

I de fall då en fastighetsägare väljer att använda Svenska Basboxbolaget som leverantör kommer det att finnas en basbox i varje enskild lägenhet. Boxen hanterar alla tv-tjänster oavsett vilken tv-leverantör lägenhetsinnehavaren väljer. Den gemensamma plattformen som levererar hdtv, möjliggör även utveckling av nya tjänster som exempelvis video-on-demand.

Taggar:

Om oss

Teracom AB erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Företaget är en del av Teracom Group som består av Teracom i Sverige samt Teracom i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar