Positiv utveckling för betal-tv och inplaceringar i Teracoms marknät

Teracom redovisar idag sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2007.

Koncernchefens kommentar:

– Rörelseresultatet på 164 MSEK för årets andra kvartal innebär att Teracom-koncernen fortsätter att visa en stadigt positiv utveckling. Såväl moderbolaget Teracom som dotterbolaget Boxer förbättrar sina resultat, säger Crister Fritzson, vd och koncernchef i Teracom.

April – juni 2007 i sammandrag
• Intäkter 830 (748) MSEK
• Rörelseresultat 164 (98) MSEK
• Resultat efter skatt 86 (73) MSEK
• Resultat per aktie, före och efter utspädning 268 (236) SEK
• Avkastning på eget kapital 5% (5%)

Januari – juni 2007 i sammandrag
• Intäkter 1 629 (1 457) MSEK
• Rörelseresultat 301 (205) MSEK
• Resultat efter skatt 183 (147) MSEK
• Resultat per aktie, före och efter utspädning 592 (492) SEK
• Avkastning på eget kapital 11% (9%)

Väsentliga händelser april – juni 2007
• Hdtv-sändningar inleds i Mälardalen. Sändningarna pågår fram till december 2007.

• Övergången till digital-tv fortsätter framgångsrikt. Under kvartalet går hushållen i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland över till enbart digitala sändningar.

• Första fasen i arbetet med att leverera inplacerings- och överföringstjänster, för data- och mobiltelefoni via 450Mhz-frekvensbandet, till Nordisk Mobiltelefon Sverige AB slutförs.

• Samarbetet med Jönköpings kommun utökas genom att Teracom bygger ut bredbandsnätet i hela kommunen.

• Teracom har fått ett fortsatt och utökat förtroende som leverantör till Nokia Siemens Networks gällande underhåll och utbyggnad av delar av 3GIS infrastrukturnät för 3G-mobiltelefoni.

• Antalet Boxerkunder ökar med 7 000 under andra kvartalet och uppgår till totalt 678 000 den sista juni 2007.

• Boxer och Teracom har träffat en överenskommelse om att bygga ut Boxers täckning i marknätet via ett 60-tal mindre sändarstationer.

• Per Norman rekryteras som vd i Boxer TV-Access AB och tillträder under september 2007.

• Vid årsstämman i april väljs Maria Curman, Kristina Axberg Bohman och Urban Lindskog in som nya ledamöter in i Teracoms styrelse.

• Pierre Helsén och Ingrid Bardh rekryteras till Teracoms företagsledning för tillträde 1 augusti respektive 1 september. Pierre Helsén blir ansvarig för företagets verksamhetsutveckling medan Ingrid Bardh blir ansvarig för drift och kundservice.

• Teracom säljer sitt dotterbolag Teracom Components till Värnamobaserade Exirgruppen AB.

• Arbetet med en eventuell försäljning av Boxer TV-Access fortskrider.

• Regeringen lägger i juni fram en lagrådsremiss som i huvudsak föreslår ändringar av radio- och tv-lagen. Innehållet i remissen kan bland annat komma att påverka Boxers operatörsroll på tv-marknaden.

• Efter ett antal avbrott i det digitala marknätet, relaterade till växlingen från riks- till regional-tv, inleder Teracom en översyn av processer och rutiner för att säkerställa driften i sändarnäten.

Rapporten finns i sin helhet på www.teracom.se.

Om oss

Teracom AB erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Företaget är en del av Teracom Group som består av Teracom i Sverige samt Teracom i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.

Prenumerera

Dokument & länkar