Sveriges största bostadsrättsförening väljer Teracom för bredbandslösningar

Idag tecknar bostadsrättsföreningen Masthugget i Göteborg avtal med medieoperatören Teracom. Uppgörelsen innebär att de boende i fastigheterna genom ett öppet bredbandsnät får tillgång till tjänster som Internet, IP-TV och IP-telefoni.

– Vi är mycket stolta över att bostadsrättsföreningen Masthugget har valt oss som kommunikationsoperatör. Det här är en viktig affär för Teracom och den ligger väl i linje med vår stora satsning på tjänster för Stadsnät och Fastighetsbolag. Att det är en större fastighetsaffär i Göteborgsområdet är extra roligt säger Crister Fritzson, vd Teracom.

De boende i bostadsrättsföreningen Masthugget har tidigare haft bredband via sitt kabel-tv-nät, men det nya bredbandsnätet öppnar på ett bättre sätt upp för fler tjänster och leverantörer. I det initiala utbudet finns leverantörer av triple-play, det vill säga Internet, IP-telefoni samt IP-TV. Detta innebär exempelvis att hushållen kommer att få tillgång till ett bredare tv-utbud än idag när de enbart är hänvisade till kabel-tv. De nya tjänsterna kommer att finnas tillgängliga i fastigheterna från och med januari 2008.

Bostadsrättsföreningen Masthugget är Sveriges största och Teracom kommer att leverera bredbandstjänster till mer än 1000 bostadsrättsinnehavare. Föreningen bygger bredbandsnäten och Teracom kommer att vara kommunikationsoperatör, d v s ansvara för drift och övervakning samt se till att det finns ett attraktivt utbud av konkurrerande tjänsteleverantörer i nätet.

– Det öppna nätkonceptet ökar valfriheten och vi uppfattar att Teracoms erbjudande på bästa sätt ger de boende möjlighet att välja inom ett rikt och varierat utbud av bredbandstjänster, säger Kjell Johansson, Förvaltningschef på Brf Masthugget.

Om oss

Teracom AB erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Företaget är en del av Teracom Group som består av Teracom i Sverige samt Teracom i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar