Teracom-koncernen förvärvar det danska radio- och tv-nätet

Idag har Teracom AB kommit överens med säljarna, danska DR och TV2, att genomföra ett förvärv av det danska marknätet för radio och tv. Affären väntas vara fullt genomförd efter sommaren.

I förvärvet ingår operatören BSD (Broadcast Service Danmark), 34 sändarstationer samt fördelningsnätet - det fibernät som tar hand om transmissionen och kontributionen i nätet. Den 1 november 2009 digitaliserades det danska tv-nätet, ett nät som täcker hela landet. I marknätet sänds även digitalradio samt FM-radio. BSD erbjuder också telekomtjänster till de danska telekomoperatörerna.

– BSD har en stark position i Danmark med stabila kundkontrakt och en verksamhet som genererar positiva resultat, vilket kommer att bidra till koncernens lönsamhet. Förvärvet innebär att Teracom-koncernen kan dra nytta av de olika bolagens erfarenheter och kunskap och på ett slagkraftigare sätt utveckla de svenska och danska marknäten. Genom ökad kvalitet och effektivitet kan vi möta den allt hårdare konkurrensen på tv-marknaden, säger Crister Fritzson, koncernchef Teracom.

Teracom-koncernen äger sedan tidigare betal-tv-operatören Boxer TV A/S, som har en 12-årig licens i det danska marknätet. Förvärvet av det danska marknätet passar väl in i Teracoms strategi att utveckla verksamheten både i Sverige och andra länder.

– Vi har en unik kompetens när det gäller att samordna nät- och betal-tv-tjänster i digitala marknät, något som stärker vår position på tv-marknaden och gynnar både programbolag och tv-tittare, avslutar Crister Fritzson.

Fakta om BSD

BSD har verkat som nätoperatör i Danmark sedan 2001 och har cirka 70 medarbetare. BSD omsätter cirka 300 miljoner danska kronor och de största kunderna är DR, (licensfinansierat public service-bolag), TV2 och Boxer TV A/S, samt telekomoperatörer verksamma på den danska marknaden.

För mer frågor kontakta:

Lennart Ivarsson, kommunikationsdirektör Teracom-koncernen, +46 708 – 91 20 21

Crister Fritzson, vd Teracom-koncernen, +46 73–335 70 01

Teracom är Sveriges första medieoperatör. Vi erbjuder tjänster inom radio, tv, datakom, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Koncernen består av Teracom, Boxer och PlusTV. Via Boxer och PlusTV erbjuder vi hushåll betal-tv-tjänster i Sverige, Danmark och Finland. Koncernen omsätter ca 3,4 miljarder kronor och har omkring 600 anställda. Mer information finns på www.teracom.se.

Taggar:

Om oss

Teracom AB erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Företaget är en del av Teracom Group som består av Teracom i Sverige samt Teracom i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar