Teracom och Boxer i gemensamt test av iptv

Medieoperatören Teracom har tillsammans med dotterbolaget Boxer TV-Access inlett ett pilottest av iptv. Testet genomförs hos ett hundratal hushåll i Växjö och Nynäshamn under hösten.

– För Teracom är det viktigt att kunna erbjuda sina kunder och samarbetspartner flera olika utsändningsplattformar för tv, säger Crister Fritzson, vd Teracom.

Allt fler kunder vill kunna se på tv via sitt bredband. Teracom och Boxer ser därför över möjligheten att kunna leverera tv via ytterligare en plattform. Teracom-koncernen ser goda möjligheter att bredda sin marknad genom att erbjuda bredbandstjänster i kombination med tv-tjänster.

– Marknaden för iptv växer snabbt och Boxer önskar naturligtvis att kunna nå nya tv-tittare på ett nytt sätt, säger Per Norman, VD Boxer.

Piloten syftar till att testa teknik och kvalitet i sändningarna, samt att inhämta kunskap om användarnas upplevelser och attityder till iptv och video-on-demand (VOD). I testet ingår ett 30-tal kanaler och möjlighet att hyra filmer från SF Anytime.

Under testet kommer Boxer att ansvara för innehåll och erbjudandet, samt ha kontakten med användarna. Teracom ansvarar för tekniken och systemen. Näten tillhandahålls av Växjö Energi AB, Wexnet, och Nynäshamns Stadsnät AB.


Fakta om testet:
100 hushåll i Nynäshamn och Växjö ingår i testet som kommer att genomföras under hösten 2007. Testet pågår fram till december 2007. Näten tillhandahålls av Växjö Energi AB, Wexnet, och Nynäshamns Stadsnät AB.

Boxer ansvarar för paketering av tjänsten och erbjudandet mot hushållen. Företaget står även för kontakter med innehållsleverantörerna. Teracom ansvarar för tekniken för utsändning, kryptering och hosting av servrar. Övervakningen av tjänsten sker från Kaknästornet.

Varje hushåll utrustas med en box varifrån användarna väljer kanal och kan ladda ner filmer. I testet ingår ett 30-tal kanaler och möjlighet att hyra filmer via tjänsten SF Anytime. Boxen är en hybridbox, vilket innebär att den även kan användas för mottagning av digital-tv via marknätet. Hälften av deltagarna i piloten har utrustats med så kallade elpluggar från Netgear. Elpluggarna ersätter lång kabeldragning mellan bredbandsuttaget och boxen.

Fakta om Teracoms iptv-erbjudande:
Teracom har idag ett erbjudande för triple-play-tjänster (ip-telefoni, Internet och iptv) via flera tjänsteleverantörer i 49 kommuner där företaget har byggt bredbandsnät. Näten når idag en miljon invånare. Företaget levererar även bredbandstjänster inklusive iptv till Sveriges största bostadsrättsförening Masthugget i Göteborg.

Näten är öppna, vilket innebär att fler tjänsteleverantörer är anslutna till bredbandsnäten. Det innebär i sin tur att konsumenten själv kan välja vilken tjänsteleverantör de vill bli kund hos.

Om oss

Teracom AB erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Företaget är en del av Teracom Group som består av Teracom i Sverige samt Teracom i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.

Prenumerera

Dokument & länkar