TerraNet och Mapillary i samarbete kring bil-till-bil kommunikation (V2V) och aktiv trafiksäkerhet

TerraNet och Mapillary har inlett ett samarbete för att utveckla nya smarta lösningar för bilindustrin. Genom att kombinera TerraNets unika mjukvara för positionering och intelligent maskin-till-maskin-kommunikation i offline-läge och Mapillary’s teknologi för realtidsuppdaterade bilddatabaser från gatu- och utomhusmiljöer väntas bolagen tillföra nya tekniska lösningar till en snabbt växande marknad. Efterfrågan på intelligenta lösningar inom aktiv trafiksäkerhet och självkörande bilar är stor och samarbetet har hög tillväxtpotential för båda bolagen.

Mapillary har utvecklat en teknologi för att ladda upp, visualisera och sprida bilder i realtid på kartor för att förstärka upplevelser och automatiskt detektera händelser. Tekniken möjliggör också virtuella inspektioner och undersökningar av även svårtillgängliga platser och områden. www.mapillary.com

TerraNet erbjuder mesh-teknologi för bland annat för fordonskommunikation med applikationer för lägesbestämning och kollisionsvarning inom aktiv trafiksäkerhet. Aktiv säkerhet innefattar de system som aktivt ingriper för att hjälpa bilförare i kritiska trafiksituationer och som bidrar till att undvika olyckor, medan passiv säkerhet skyddar passagerare vid en olycka. Till passiv säkerhet räknas bland annat bilbälten och krockkuddar. www.terranet.se


För ytterligare information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
investorrelations@terranet.se

+ 46 70 332 32 62

Om TerraNet

TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan.

www.terranet.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar