TerraNet tecknar Letter of Intent för att utveckla offline meddelandetjänster i Indien

TerraNet har tecknat ett Letter of Intent med en av Indiens snabbast växande sociala media plattformar med över 100M användare. Bolagen kommer gemensamt ta fram lösningar för offline kommunikation mellan användare baserat på TerraNets Connectivity SDK med avsikt att ge en unik, nätverksoberoende användarupplevelse. Baserat på en framgångsrik konceptdefinition under Q1 2018 kommer parterna gemensamt arbeta fram en kommersiell modell och tidplan för implementering.

“Vi tar vårt fokus på den stora potentialen för offline tjänster i Indien ett stort steg vidare genom att teckna ett Letter of Intent med en av Indiens största och framgångsrikaste företag inom sociala medier. En framgångsrik implementation skulle innebära att TerraNets offline funktionalitet blir tillgänglig för en användarbas på över 100M användare, och får därmed för första gången ett kraftfullt genomslag i stora användarvolymer där nätverksoberoende kommunikation är extremt relevant.” säger TerraNets VD, Pär Olof Johannesson.

TerraNet bygger med detta Letter of Intent vidare på den kompetens och marknadsnärvaro som etablerats i Indien genom pilotprojektet TOneFlix som möjliggör video strömning mellan användare, oberoende av uppkoppling till nätverk.
 

För ytterligare information kontakta:
Christina Björnström
investorrelations@terranet.se

+1(310)880 2586
  

Om TerraNet
 

TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se

 
Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl 13:00 CEST.
  

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar