Pressmeddelande

Lund den 30 augusti 2011

Tetra Laval BV har förvärvat ytterligare aktier i Alfa Laval AB, vilket innebär att Tetra Lavals sammanlagda innehav i Alfa Laval AB den 29 augusti 2011 uppgår till 84 074 814 aktier, motsvarande 20,04 procent av kapital och röster.

”Tetra Laval har utökat sitt innehav i Alfa Laval AB eftersom vi ser detta som en sund finansiell investering”, säger Jörgen Haglind, informationsdirektör, Tetra Laval.

Information om denna förändring har enligt reglerna om flaggning lämnats till Alfa Laval AB och Finansinspektionen för offentliggörande.

För eventuella frågor hänvisas till

Jörgen Haglind
Telefon: 046 36 10 00
Epost. Jorgen.haglind@tetralaval.com

 

 

Dokument & länkar