Brookshire och Casino 2 borras inom kort

Bäste investerare,
Vi har blivit informerade av operatören att Brookshire & Casino 2‑projekten kommer att börja borras inom de närmaste 2 veckorna. Casino 2‑projektet tar ca 3 veckor att borra medan Brookshire‑projektet tar ca 1 vecka att borra. Casino 2‑projektet är slutsålt och vi har endast 13 andelar kvar i Brookshire‑projektet. Nedan kan Ni läsa en kort beskrivning av de fyra projekten som Ni kan investera i idag. Jag vill hänvisa till projektmaterialet för en detaljerad beskrivning av möjligheter och risker.

Brookshire:     Potential till 40 gånger riskkapitalet i första källan.   13 andelar kvar
Woodlawn:      Potential till 5,5 gånger investerat kapital på 5 år.    9 andelar kvar
Casino 4:        Potential till 12 gånger investerat kapital tillbaka.     90 andelar kvar
Cedar Brush:  Potential till 30 gånger investerat kapital tillbaka.     119 andelar kvar

Projekt Brookshire
Den första borrningen har en potential på 85 000 fat olja till ett värde av 8,5 miljoner dollar (56 miljoner kronor) och en potentiell avkastning på 600% (ROI: 6:1), med 75% sannolikhet på att vi kommer att finna olja. Hela projektet (leasen) har en potential
upp till 10 borrningar med en reservpotential på 1 miljon fat olja motsvarande ett värde på $100 miljoner (660 miljoner SEK) och frågan som du som investerare har att ställa är: Är jag villig att riskera del av $2 430,‑ (ca 16 000,‑ kronor) per andel, för att uppnå upp till $100 000,‑ (ca 660 000,‑ kronor) om hypotesen bevisas och om den maximala totala potentiella reserven finns i strukturen.

Projekt Cedar Brush
Borrningen skall testa 4 potentiella olje‑ och gasförande formationer. Man kommer att borra källan ner till ett djup av 12 700 fot (ca 3 870 meter) i ett förkastningsblock som är isolerad från resterande producerande källor. Med hjälp av en ny 3‑D seismisk undersökning har dessa reserver identifierats och det kan krävas att man borrar fler källor i leasen för att kunna dränera reserven snabbt och effektivt. Vår geolog förväntar att Wilcox‑formationerna ska kunna ge en produktionsvolym på mellan 350 000 ‑ 1 100 000 fat olja och mellan 16 ‑ 60 BCF gas till ett värde av ca 500 miljoner ‑ 2 miljarder kronor. Vilket i sin tur ger mellan 5‑20 gånger investerat kapital tillbaka under källans livslängd beroende på utfall och hur många källor som krävsför att dränera reserven snabbt och effektivt. Dessutom så indikerar 3D‑seismiken på ytterligare reserver i Yegua och Frio‑formationerna vilket ökar ovannämnda reserver om dessa är produktiva.

Projekt Woodlawn
Källan förväntas ge ca 5,5 gånger investerat kapital tillbaka under dess livslängd. Källan, 2 H Nesbitt, skall borras till 6 500 fots djup (ca 2 000 meters djup) och omedelbart därefter borras 3 500 fot (ca 1000 meter) horisontellt. Källan skall borras intill en producerande källa och förväntas producera 420 000 fat olja och 0,5 BCF gas till ett totalt värde av ca 39 miljoner USD (ca 257 miljoner SEK). 100% av reserverna kategoriserad som PUD (bevisade men inte utvecklade).

Projekt Casino 4
Källan förväntas ge 12 gånger investerat kapital tillbaka under dess livslängd. Borrningen skall testa mellan 3‑6 potentiella olje‑ och gasförande formationer i samma fält som Casino 1 projektet och borrningen kommer att gå genom samma formationer ned till Wilcox‑formationen men i ett annat ”fault block” (förskjutningsblock). Den 3‑D seismiska undersökningen är nu säkerställd genom Projekt Casino 1 och med hjälp av denna undersökning har stora reserver identifierats. Geologerna förväntar att formationerna ska kunna ge en total produktionsvolym på ca 900 000 fat olja och 5 miljoner MCF gas till ett värde av ca 100 miljoner USD (ca 700 miljoner SEK). Beräknad avkastning år 1 är ca 100% från produktionsstart.

Vi rekommenderar Er att sprida riskerna genom att investera i alla 4 projekten. Vi har bifogat avtal och projektmaterial med detta brev samtidigt vill vi hänvisa till vår hemsida www.texasonshore.se för övrig information och allmänna risker.

För ytterligare information:
Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-303080, thord@lernesjo.com,

www.texasonshore.se.

Texas Onshore AB:s affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken och forskningsrönen ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA.

Om oss

Texas Onshores affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA. www.texasonshore.se.

Prenumerera