Decker nr 1 pluggas då det inte är lönsamt att producera källan

Även om Decker nr 1 källan i Alsen Field-projektet ursprungligen visade sig vara kapabel att producera olja från minst två olika formationer så har ingen av dessa formationer kunnat producera olja ekonomiskt försvarbart och av denna anledning har operatören, New Century Exploration, i februari 2013 beslutat att källan skall pluggas och överges.

För ytterligare information:
Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-303080, thord@lernesjo.com,

www.texasonshore.se.

Texas Onshore AB:s affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken och forskningsrönen ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA.

Om oss

Texas Onshores affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA. www.texasonshore.se.

Prenumerera