Lyckad borrning i Brookshire projektet

Den första borrningen, Kuykendall nr. 1 i Brookshire-­‐‑projektet är lyckad. Vid de första
analyserna har vi funnit oljeförande formationer som överstiger våra förväntningar.
Källan färdigställs i skrivande stund för produktion. Vi återkommer snarast med
beräknad reservstorlek. Medan oljeproduktion och avkastningsberäkning kommer att
ges så fort som källan är i produktion.

För ytterligare information:
Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-303080, thord@lernesjo.com,

www.texasonshore.se.

Texas Onshore AB:s affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken och forskningsrönen ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA.

Taggar:

Om oss

Texas Onshores affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA. www.texasonshore.se.

Prenumerera