Texas Onshore AB och 2B Holding AB har under en längre tid förhandlat med syriska affärsmän om en större investering i Sweden Natural Assets AB.

Deras sista krav för att investera ett betydligt mindre belopp än vad som tidigare har diskuteras var enligt nedan.
1) Koncernens skulder om 2,8 milj USD skall bli betalda i sin helhet.
2) Köper 100% av 2B Holding AB för 100,000 euros.
3)  Thord Lernesjö skall erhålla två års arvode utan krav på arbete, till samma kostnad för köparen, har vi krävt 50 000 kr/mån i lön för Thord och Ulf Lernesjö var under 2 år.
4)  De skall investera 15 milj USD I Sweden Natural Assets AB inom 3-6 mån.
 
Dessa krav har 2B Holding AB accepterat till sin helhet, dock har köparen valt att stiga av affären.
 
Styrelsen för Texas Onshore AB och Sweden Natural Assets AB, har styrelsemöte på tisdag för att diskutera det nya läget.

För ytterligare information:
Thord Lernesjö, 2B Holding AB, 0709-303080, thord@lernesjo.com
 

Om oss

Texas Onshores affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA. www.texasonshore.se.

Prenumerera