Ytterligare möjliga olje- och gasreserver i Casino 2-projektet

Som tidigare informerats är Townsite Cleveland nr. 1 källan i Casino 2-projektet
lyckad. På grund av det lyckade resultatet har en större formation identifierats direkt
under borrningen. Den närmaste källan som har producerat från denna formation
har producerat ca 250 000 fat olja och 2 BCF gas till ett dagsvärde på ca 225 miljoner
kronor. Varför konsortiet har beslutat att fördjupa källan ca 50 meter.

Fördjupningen kommer att ske så fort som en oljerigg som klarar av att borra i detta
djup blir ledig. Dock innebär detta att källan inte förväntas att sättas i produktion
förrän till sommaren.

– Det är en liten investering som ger oss och våra WI-ägare i Sverige möjligheten till
ytterligare reserver på ca 30 miljoner kronor i källan säger Thord Lernesjö, VD Texas
Onshore AB.

För ytterligare information:
Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-303080, thord@lernesjo.com,

www.texasonshore.se.

Texas Onshore AB:s affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken och forskningsrönen ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA.

Om oss

Texas Onshores affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA. www.texasonshore.se.

Prenumerera