VD-skifte i TF Bank: Mattias Carlsson utses till tillförordnad VD

Efter sin framgångsrika tid som VD för TF Bank har Declan Mac Guinness beslutat sig för att lämna TF Bank. Han kommer under uppsägningstiden fortsätta som rådgivare till bolaget.

– Declan Mac Guinness tid som VD har varit väldigt framgångsrik för banken. Under hans ledarskap har företaget växt kraftigt, genomfört börsintroduktion och är mycket väl positionerat för framtiden. Vi är väldigt tacksamma för hans arbete och önskar honom det bästa i framtiden, säger Bertil Larsson, som styrelsen valt till tf. styrelseordförande tills det att en permanent VD har utsetts eller fram till årsstämman 2018.

Mattias Carlsson, TF Banks styrelseordförande, tar över som tillförordnad VD. En rekryteringsprocess, fokuserad på att snarast tillsätta en permanent VD har inletts.

För ytterligare information, kontakta:
Bertil Larsson, tf Styrelseordförande, +46 (0) 70 573 13 00
Mattias Carlsson, tf VD, +46 (0) 70 374 33 80

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november, 2017 kl 13.00.

Om oss

TF Bank bildades i Sverige 1987 med syfte att erbjuda finanslösningar till kunder som beställde varor från postorderkataloger.Med tiden har koncernen vuxit både vad det gäller produkterbjudande, intäkter och geografisk närvaro.Idag erbjuder TF Bank konsumentbanktjänster genom en hög grad av automatisering i sin egenutveckladeIT-plattform som är skapad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar.TF Bank bedriver bankverksamhet, med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland, utlåningsverksamhetmot privatpersoner i Norge och Polen, samt gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och Lettland.Koncernens huvudsakliga verksamhet består av utlåning till allmänheten genom två segment, Direct to Consumer och Sales Finance.Direct to Consumer omfattar främst krediter till privatpersoner. Sales Finance erbjuder finansieringslösningar för hantering av fakturabetalningar och avbetalningsköp.

Prenumerera

Dokument & länkar