Global fastighetsinvesterare ser potential i svenska logistikfastigheter

• I en ny rapport undersöker TH Real Estate, en av världens största fastighetsinvesterare, ett antal megatrenders potentiella effekter på framtidens logistiksektor, globalt och i Sverige
• En stark tillverkningsindustri och en växande detaljhandelssektor är faktorer som pekar på ett fortsatt stort behov av logistikanläggningar i Sverige

TH Real Estate har undersökt potentiella effekter på framtidens logistiksektor. Rapporten bygger vidare på tidigare analyser från TH Real Estate där demografiska megatrender och deras påverkan på byggnadsmiljön har undersökts.

En central slutsats är att megatrender kommer att ha en betydande effekt för logistikfastigheter över hela världen. Megatrenderna bedöms medföra effekter på såväl utbud som efterfrågan, geografiskt läge och fysiska byggnader.

Några av de viktigaste effekterna är:

• Ett ökande behov av logistikutrymme i utvecklingsländer för att tillmötesgå den snabba framväxten av medelklasshushåll.
• Nytänkande kring utformningen av logistikbyggnader när urbana områden blir mer tätbebyggda.
• Ökad efterfrågan på medelstora byggnader när 3D-skrivare börjar användas i större utsträckning.
• Behov av striktare byggnadsspecifikationer när logistik överlappar med produktionshantering och forskning- och utvecklingsverksamhet. 
• Ökad konstruktionseffektivitet när hållbarhetsinitiativ får fäste.

På den nordiska marknaden uppfattar TH Real Estate att minskad förflyttning av tillverkning till utvecklingsländer särskilt gynnar marknader som Sverige som har behållit en kärna av sin tillverkningsindustri. TH Real Estate förutspår att tillverkningsindustrin i Sverige kommer fortsätta att driva efterfrågan på logistikanläggningar.

Sverige rankas också som en av de främsta marknaderna för detaljhandelstillväxt i Västeuropa. En växande detaljhandel, framför allt e-handel, indikerar fortsatt hög efterfrågan på logistikanläggningar.

Södra Sverige, särskilt Malmö, Göteborg och Stockholm, uppvisar överlägset starkast demografisk tillväxt samt BNP-tillväxt, vilket kommer att gynna logistiksektorn under kommande år.

Stefan Wundrak, Head of European Research på TH Real Estate, säger:
Globala megatrender resulterar i en mängd demografiska, ekonomiska, sociala och teknologiska förändringar och några kommer att ha betydande effekter på logistiksektorn. I Sverige ser vi att en fortsatt stark tillverkningsindustri i kombination med en växande detaljhandel leder till ett fortsatt ökande behov av högkvalitativa logistikanläggningar. Många logistikfastigheter har redan utvecklats och anpassats för att möta mer komplexa behov. Megatrenderna kommer att medföra ökad komplexitet i leverantörskedjan och kräva att sektorn konstant anpassar sig. Investerare måste följa utvecklingen noga för att kunna förutse den transformation som olika städer, länder och marknadssegment kommer att genomgå som ett resultat av att megatrenderna börjar slå igenom.

Hela rapporten finns bifogad.

För mer information, vänligen kontakta:

Kara Eigl
Senior PR Manager
T: +44 (0) 203 727 8438
E: kara.eigl@threalestate.com

Sophie Hinder-Walbank
Marketing & Communications Manager
T: +44 (0) 203 727 8251
E: sophie.hinder-walbank@threalestate.com

Gemma Young
Head of Marketing & Communications
T: +1 212 916 5510
E: gemma.young@threalestate.com

Om TH Real Estate
TH Real Estate är specialiserat på globala fastighetsinvesteringar. Som en av de större fastighetsförvaltarna i världen har TH Real Estate den storlek, de kapitaltillgångar och den kunskap som krävs för att erbjuda anpassade och effektiva investeringslösningar för kunder. TH Real Estate har fokus på fastigheter inom detaljhandel, kontor, logistik, bostäder och skuldfinansiering. TH Real Estate lägger tonvikten på hållbara investeringar som skyddar tillgångarna och maximerar deras värde.

Företaget ägs av TIAA-CREF, en nationell aktör inom finansiella tjänster och ett Fortune 100-företag, med 834 miljarder USD under förvaltning*. Sedan april 2014 har TH Real Estate har en uttalad global närvaro med kontor i Asien, Europa och i USA, samt med en total förvaltning på ca 29,7 miljarder USD*, fördelade på 50 fond- och förvaltningsmandat. Tillsammans med TIAA-CREFs fastighetstillgångar i USA utgör den globala fastighetsplattformen 89,0 miljarder USD* ett av de största fastighetsbolagen i världen.

TH Real Estates produkter förvaltas av specialiserade team som använder sin egen erfarenhet i förvaltningen och utformningen av deras portföljer. Teamen stöds av en senior ledningsgrupp och en integrerad investeringsplattform som inkluderar kompetenser inom finansiering, skuld- och valutahantering, analys, kundtjänst, fond- och transaktionsstrukturering, utveckling, hållbarhet och forskning.

www.threalestate.com
__________________________________________
* Samtliga siffror är per den 30 september, 2015

Taggar: