TH Real Estate lanserar US Cities Funds

TH Real Estate lanserar US Cities Funds Series, en fond-i-fond som tillhandahåller skräddarsydd sektorallokering med fokus på kommersiella fastighetsinvesteringar

4 oktober 2016—TH Real Estate lanserar fondserien US Cities Funds. Serien fokuserar på investeringar i retail, kontors-, industri- och flerfamiljsfastigheter i de mest attraktiva stadsområdena i USA. Lanseringen av fondserien följer TH Real Estates lansering av European Cities Fund tidigare i år. TH Real Estate blir med detta den enda kapitalförvaltaren som erbjuder sektorindelade öppna fastighetsfonder på både den europeiska och amerikanska marknaden.

US Cities Funds möjliggör investeringar i en öppen fond med exponering mot de fyra fastighetssektorerna, via fond-i-fond-lösningen, eller direkt i de underliggande sektorindelade fonderna. Investeraren kan själv skräddarsy sin sektorallokering och på så sätt möjliggöra ökad diversifiering, likviditet och avkastning. Samtliga fonder i lösningen erbjuder exponering mot centralt belägna fastigheter med låg vakansgrad, starka hyresgästbaser och attraktiva kassaflöden i tillväxtregioner.

Tidigare i år lanserades TH Real Estates European Cities Fund. Fonden erbjuder diversifierad och defensiv avkastning samt optimerar långsiktig avkastning genom att endast investera i ”framtidssäkra städer” i Europa.

I samband med lanseringen av US Cities Funds integreras TIAA Global Asset Managements fastighetsdel i USA med TH Real Estates befintliga globala investeringsplattform. TH Real Estate har som världens tredje största fastighetsförvaltare tillgångar till ett värde av 97 miljarder dollar, i nästan 80 fonder inom både fastighets- och skuldinvesteringar. US Cities Funds kommer att vara en del av TH Real Estates erbjudande, tillsammans med andra fastighetsfonder som för närvarande förvaltas och tillhandahålls av TIAA Global Asset Management.

Randy Giraldo, Managing Director och Portfolio Manager på US Cities Funds, TH Real Estate kommenterar:

Fokuserade sektorspecifika strategier och lokal expertis är framgångsfaktorer för att kontinuerligt kunna leverera god avkastning på fastighetsmarknaden. Investerare söker sig i allt högre utsträckning till sektorspecifika fonder, något som TH Real Estate nu erbjuder under en och samma förvaltare och med skräddarsydd exponering mot de fyra fastighetssektorerna. 

För mer information, vänligen kontakta:

Kara Eigl
Senior PR Manager
+44 (0) 203 727 8438
kara.eigl@threalestate.com

Gemma Young
Head of Marketing & Communications
+1 212 916 5510
gemma.young@threalestate.com


Om TH Real Estate
TH Real Estate är specialiserat inom globala fastighetsinvesteringar. Som en av de större fastighetsförvaltarna i världen har TH Real Estate den storlek, de kapitaltillgångar och den kunskap som krävs för att erbjuda anpassade och effektiva investeringslösningar för kunder. TH Real Estate har fokus på fastigheter inom detaljhandel, kontor, logistik, bostäder och skuldfinansiering. TH Real Estate lägger tonvikten på hållbara investeringar som skyddar tillgångarna och maximerar deras värde.

Företaget ägs av TIAA, en nationell aktör inom finansiella tjänster som erbjuder ett brett utbud av finansiella lösningar såsom investeringar, bank, rådgivning och pensionstjänster.

TH Real Estate har kontor i Asien, Europa och i USA. Tillsammans med TIAAs fastighetstillgångar i USA utgör den globala fastighetsplattformen 97 miljarder dollar*, fördelade på 80 fond- och förvaltningsmandat, ett av de största fastighetsbolagen i världen. TH Real Estate’s produkter förvaltas av specialiserade team som använder sin egen erfarenhet i förvaltningen och utformningen av deras portföljer. Teamen stöds av en senior ledningsgrupp och en integrerad investeringsplattform som inkluderar kompetenser inom finansiering, skuld- och valutahantering, analys, kundtjänst, fond- och transaktionsstrukturering, utveckling, hållbarhet och forskning.

www.threalestate.com

__________________________________________
* Samtliga siffror är per den 30 juni, 2016 

Taggar: