5000 i enkät: Media förändrar mer än politiken

5000 i enkät: Media förändrar mer än politiken Medierna bidrar bättre till att förändra orättvisor i samhället än det politiska systemet, det framkommer i en undersökning där ca 5 000 personer deltagit. Undersökningen genomfördes i samband med en kampanj The Body Shop i Sverige hade i samtliga butiker i landet under våren. Svag tilltro till det politiska systemet Alla som besökte en The Body Shop butik under kampanjperioden fick, i en mini-enkät, möjlighet att svara på ett antal frågor kring samhällsengagemang och olika vägar till att öka engagemanget i samhället. Vilka frågor känner du personligen starkast för? Och hur tror du man bäst åstadkommer en positiv förändring i samhället, var några frågor som ingick i enkäten. Nära 5 000 personer svarade på frågorna och resultatet som nu presenteras visar att både medierna och NGO´s anses vara en bättre väg till att förändra samhället än vad det politiska systemet är. Vilket är anmärkningsvärt ett valår som detta. Bara 1 av 4 anser att det politiska systemet är den bästa vägen för att förändra samhället, en tredjedel anser att medlemskaps i en sk NGO är en bra väg att gå, medan hela 32 % anser att medier som bevakar och granskar missförhållanden i samhället, är det bästa sättet för att skapa en positiv samhällsförändring. Minska barnarbete viktigare än att bekämpa terrorism På frågan om vilken samhällsfråga som var viktigast, var det att minska andelen barnarbete, på andra plats kom arbetet för en jämnare fördelning mellan fattiga och rika länder. Mindre prioriterat är att stärka De mänskliga rättigheterna och FN: s roll liksom att bekämpa terrorism. Den senaste tidens terroristlarm har med andra ord inte påverkat nämnvärt, bara 6 % anser att det är den viktigaste frågan, vilket är att jämföra med de 17 % som satte minskat barnarbete högst upp på listan. Viktigt är också förbättrade rutiner för djurhållning, nästan 15 % ansåg att det är viktigare än att stärka kvinnors rättigheter eller öka antalet fredsfrämjande insatser. För mer information och kommentarer kontakta Informationsansvarig hos The Body Shop: Sandhya Forselius, tele: 08-442 43 40 eller 070-372 11 96, sandhya.forselius@thebodyshop.se The Body Shop - enkät samhällsfrågor Vilken av följande Resultat % Antal samhällsfrågor känner svar du starkast för? Minska andelen 16,1 777 barnarbete Stoppa utarmningen av 14,1 683 jordens ändliga resurser Öka användningen av 5,4 263 förnybara energikällor och minska koldioxidutsläppen Förbättrade rutiner 14,7 711 för djurhållningen Jämnare fördelning 15,5 747 mellan fattiga och rika länder Rättvisare 0,5 28 handelsförbindelser Stärka kvinnors 12,9 622 rättigheter i världen Bekämpa terrorism 3,8 185 Öka antalet 2,5 124 fredsfrämjande insatser Stärka de mänskliga 8,2 397 rättigheterna och FNs roll blankt/inget svar 5,8 282 Totalt 100 4819 Kan du tänka dig att engagera dig i frågan? Ja 43,6 2104 Nej 4,3 211 Kanske 31,2 1505 Jag är redan engagerad 18,8 909 blankt/inget svar 1,8 90 Totalt 100 4819 Vilket av följande tror du bäst bidrar till att skapa förändring i samhället? Via det politiska 25,1 1210 systemet Att engagera sig i 30,8 1485 frivilligorganisatione r Att media bevakar och 32,5 1569 granskar missförhållanden Vet ej, det är svårt 7,8 378 att genomföra förändringar blankt/inget svar 3,6 177 Totalt 100 4819 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/04/20020704BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/04/20020704BIT00470/wkr0002.pdf

Om oss

The Body Shop Svenska AB är ett franchiseföretag som säljer hud- hår och kosmetikaprodukter. I Sverige finns idag 56 butiker. The Body Shop är kända för att driva etisk handel och för sitt sociala engagemang.

Dokument & länkar