Energiomställning i Kina skapar möjligheter för svenska företag

Efterfrågan på elektricitet i Kina stiger kraftigt med den starka ekonomiska tillväxten. För möjliggöra en mer miljövänlig energiproduktion står landet inför en energitransformation. Svenska bolag kan få en nyckelroll och generera stora ekonomiska vinster. Det visar en ny rapport från The Boston Consulting Group.

– Kina har en stor utmaning att göra koleldningen renare och effektivare. Men vi ser fortsatt förbättringsbehov även på transmissionssidan. Svenska bolag är långt fram gällande miljöteknik och företag som ABB kan tjäna stora pengar på Kinas energitransformation, säger Andreas Alsén, Partner och Managing Director på The Boston Consulting Group.

Kinas utmaning kommande år är att möta ökad efterfrågan på el och samtidigt minska miljöutsläppen. Idag kommer 80 % av elproduktionen i Kina från eldning av kol (2011). Det innebär att Kina förbrukar mer än tre gånger så mycket kol som USA och mer än fem gånger så mycket kol som hela Europa. Även om andelen kol minskar så stiger den absoluta användningen med över 35 % till 2030.

Boston Consulting Group har analyserat olika scenarier för Kinas framtida energiproduktion och i samtliga fall behöver Kina förbättra ett flertal områden. För utländska aktörer innebär det enorma kommersiella möjligheter. Det handlar främst om att erbjuda energirelaterade teknologier, produkter och tjänster men också att samarbeta med kinesiska företag och investerare för att utveckla nya energiresurser.

För mer information kontakta Andreas Alsén, Partner och Managing Director, BCG Sweden. Mob. +46 73 079 44 46, E-post. Alsen.Andreas@bcg.com

eller Malin Ruhn Gibeck, BCG, Tel. +46 8 402 4422, E-post. ruhn-gibeck.malin@bcg.com

Om The Boston Consulting Group
The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare inom affärsstrategier. Vi samarbetar med klienter från den privata, offentliga och icke-vinstgivande sektorn inom alla områden för att identifiera värdefulla möjligheter, ta reda på verksamhetens viktigaste utmaningar och förändra deras organisationer. Vi skräddarsyr våra insatser och ser till att vi får djup insikt i företagets dynamik och marknader samt har ett nära samarbete på alla nivåer i klientens organisation. Detta ger våra klienter långvariga konkurrensmässiga fördelar och en organisation med högre kompetens samt säkerställer hållbara resultat. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 77 kontor i 42 länder. För mer information, besök bcg.com.

Taggar:

Om oss

Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare på affärsstrategi. Vi samarbetar världen över med kunder inom alla branscher för att identifiera möjligheter att skapa värde, möta kritiska utmaningar och genomföra breda transformationsprojekt. Våra skräddarsydda metoder bygger på djup insikt i dynamiken hos företag och marknader samt ett nära samarbete med kundens organisation. Detta garanterar att våra kunder uppnår varaktiga konkurrensfördelar, utvecklar mer kapabla organisationer och säkrar bestående resultat. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 90 kontor i 50 länder. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bcg.com.

Prenumerera