Tillväxt krävs för fortsatt välfärd

Idag presenterar The Boston Consulting Group (BCG) en omfattande genomlysning av ekonomierna i de nordiska länderna. Vi konstaterar att det krävs snabb förändring för att de nordiska länderna inte ska få ytterligare tio år av försämrad konkurrenskraft och stagnerande ekonomisk utveckling. Genom ökad produktivitet, stimulerad inhemsk efterfrågan och investeringar i digitalisering kan tillväxten öka om företagen får de rätta förutsättningarna.

Det senaste halvseklet fram till finanskrisen genererade de nordiska länderna stark ekonomisk tillväxt vilket har finansierat generösa välfärdssystem, och den nordiska modellen betraktas runt om i världen som ett föredöme. De senaste tio åren har de nordiska länderna dock tappat i rankningar där konkurrens- och innovationskraft listas, vilket är alarmerande för vår framtida tillväxt. Från en tredjeplacering när World Economic Forum år 2006 rankade länders globala konkurrenskraft placeras Sverige i år på en sjundeplats. Danmark och Finland har efter finanskrisen i princip inte haft någon ekonomisk tillväxt samtidigt som Sverige och Norge har återhämtat sig bättre. Sverige har på nordisk nivå lyckats bäst sedan finanskrisen och vuxit som ekonomi, dock i en långsam takt på 1 %.

- Förra året gjorde vi en liknande rapport och vi kan i år se att vissa initiativ har tagits för att vända den negativa trenden, men det går för sakta. Utmärkande för Sverige är att sektorer med låg produktivitet ökar, det vill säga tjänstesektorn och den offentliga sektorn, vilket påverkar vår framtida tillväxt och konkurrenskraft som är nödvändig för att vi ska kunna finansiera välfärden, säger Johan Öberg, VD på BCG i Sverige. 

Längre livslängd och en åldrande befolkningsstruktur sätter press på välfärdssystemen. Det kommer att behövas ytterligare 1.7 miljoner personer i Norden som arbetar år 2030 för att säkra finansieringen av välfärdssystemen. Av dessa behöver 1.2 miljoner komma från antingen personer som inte jobbar eller från invandring då endast 500 000 personer beräknas komma från den nuvarande befolkningstillväxten. För Sverige handlar det om ett gap på 500 000 personer.

- De nordiska länderna måste bli bättre på att attrahera utländska investerare och villkoren för multinationella företag bör anpassas för att bli jämförbara på en global arena. Då behålls produktionen i Norden vilket också skapar förutsättningar för att generera fler arbetstillfällen, säger Johan Öberg.

BCG presenterar i rapporten flera förslag som skulle kunna få igång tillväxten i de nordiska länderna och därmed säkra välfärdsystemen:

  • Stimulera den inhemska efterfrågan. Gör det lättare och billigare för konsumenter att köpa till exempel städning, reparationer och resor.

  • Investera i ny teknik som höjer tillverkningsindustrins produktivitet, bland annat robotisering. Tillverkning som flyttat utomlands behöver lockas tillbaka.

  • En systematisk satsning på den digitala industrin med hög produktivitetstillväxt.

  • Den offentliga sektorn är viktig för välfärden men produktiviteten är låg. Därför behöver den offentliga sektorn vitaliseras och de totala kostnaderna minska för att frigöra resurser till investeringar och lägre skatter i den privata sektorn.

- Som oberoende utan politisk agenda vill vi genom denna studie presentera den bild vi ser av de nordiska ekonomierna. Vår förhoppning är att denna rapport sätter fart på debatten om sambandet mellan tillväxt och välfärd, och att vi behöver göra fler saker snabbare för att kunna behålla vår välfärd i Norden. Ytterst handlar det om allas vår livskvalitet, säger Johan Öberg.

Årets rapport, Nordic Agenda 2016: Bringing Growth back to Focus, är en uppföljning på förra årets studie som handlade om hur de nordiska länderna bör transformeras för att säkra framtida konkurrenskraft och välstånd. Förra årets rapport, Nordic Agenda – Transforming for the Next Wave of Success analyserade läget i de nordiska ekonomierna samt identifierade 10 förbättringsområden. Årets rapport bygger dels vidare på temat hur Norden kan transformeras för att maximera tillväxt och säkra välstånd och välfärd för kommande generationer och dels på vilka förändringar som skett sedan förra året.

Hela rapporten kan laddas ner på: reports.bcg.se

Vid frågor, kontakta:

Anna Linnerud, The Boston Consulting Group

E-post: linnerud.anna@bcg.com, Mobil: +46 (0) 73 079 44 40

Om The Boston Consulting Group

The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare på affärsstrategi. Vi samarbetar med kunder inom alla sektorer och regioner för att identifiera deras bästa möjligheter att skapa värde, möta deras mest kritiska utmaningar och omvandla sina företag. Vår skräddarsydda metod kombinerar djup insikt i dynamiken hos företag och marknader med nära samarbete på alla nivåer i kundens organisation. Detta garanterar att våra kunder uppnår varaktiga konkurrensfördelar, bygger mer kapabla organisationer och säkrar bestående resultat. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 82 kontor i 46 länder. Ytterligare information finns på www.bcg.com.

Taggar:

Om oss

Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare på affärsstrategi. Vi samarbetar världen över med kunder inom alla branscher för att identifiera möjligheter att skapa värde, möta kritiska utmaningar och genomföra breda transformationsprojekt. Våra skräddarsydda metoder bygger på djup insikt i dynamiken hos företag och marknader samt ett nära samarbete med kundens organisation. Detta garanterar att våra kunder uppnår varaktiga konkurrensfördelar, utvecklar mer kapabla organisationer och säkrar bestående resultat. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 90 kontor i 50 länder. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bcg.com.

Prenumerera