Bugli nu ledande med lika många auktoriserade översättare som UD

Tre av Kammarkollegiet godkända translatorer. Det blev facit för The Bugli Company efter 2012 års prov. Det totala antalet är nu uppe i fem. Därmed har The Bugli Company lika många auktoriserade translatorer från svenska till engelska och engelska till svenska som Utrikesdepartementet.

The Bugli Company är specialiserat på översättningar av finansiell information – från svenska till engelska och engelska till svenska. På kundlistan finns bland annat omkring 100 svenska börsföretag.

90-92 procent av översättarna blir underkända
Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel för översättare. Det är Kammarkollegiet som godkänner översättaren efter omfattande kunskapsprov inom ekonomi, juridik och allmänbildning. Provet görs en gång per år. Bara åtta till tio procent av översättarna brukar godkännas.

Från traineer till auktoriserade
I januari 2013 blev James Dowling och Niclas Widmark på The Bugli Company godkända inom språkkombinationen svenska till engelska medan Katarina Lindve blev auktoriserad på engelska till svenska. Katarina är först ut hos Bugli med auktorisation inom detta område.

– Det här är mycket glädjande för oss och en kvalitetsstämpel på det arbete vi utför för våra kunder, James och Niclas började hos oss som traineer. Att de nu har blivit auktoriserade ser vi dels som ett bevis på att vi har duktiga medarbetare, dels som ett kvitto på att vår internutbildning håller hög klass, säger Donald Hughes, delägare på The Bugli Company.

Vad skiljer en auktoriserad translator från en översättare?
– Alla anställda på The Bugli Company är duktiga översättare och kan utföra översättningsarbeten av högsta kvalitet. Men en auktoriserad translator har rätt att utföra vissa kvalificerade översättningsuppdrag. Dessutom har han eller hon lagstadgad tystnadsplikt, säger Donald Hughes.

En auktoriserad translator har även tillåtelse att använda en officiell stämpel för att bestyrka översättningarna, vilket vissa myndigheter kräver. Sedan tidigare är Donald Hughes och Patrick Ronan auktoriserade translatorer på företaget.

Länkar till bilder på de nyauktoriserade
http://www.bugli.se/Press/bugli_James-Dowling.jpg; http://www.bugli.se/Press/bugli_Katarina-Lindve.jpg, http://www.bugli.se/Press/bugli_Niclas-Widmark.jpg

För mer information:
Donald Hughes, 08-442 86 01

Patrick Ronan, 08-442 86 02

Totalt har The Bugli Company 14 anställda varav 12 är översättare – tio från svenska till engelska och två från engelska till svenska. Företaget arbetar med omkring 500 kundföretag, av vilka mer än 100 är börsnoterade. Ser mer på www.bugli.se.

Taggar:

Prenumerera