Stämmokommuniké The Lexington Company AB (publ)

Stockholm, 2015-04-28

Aktieägarna i The Lexington Company AB (publ), org.nr 556532-2780, har den 27:e april kl 15.00 hållit årsstämma i Stockholm i bolagets lokaler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Alla beslut fattades med samtliga närvarande aktieägares samtycke.

Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att disponera vinsten i enlighet med styrelsens förslag om kontant utdelning med 0,5 krona per aktie, dvs. totalt 2 445 000 kronor. 
Avstämningsdag för utdelning beslutades till den 29 april 2015, och utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 5 maj 2015. Stämman beslutade att resterande medel överförs i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till Nils Vinberg. Det fastställdes även att övriga ledamöter och ordföranden inte erhåller någon ersättning. Stämman beslutade vidare att arvode till Bolagets revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag  
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter och att Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant. Till ordinarie styrelseledamöter utsågs Tommy Lindhe, Kristina Lindhe, Staffan Persson och Nils Vinberg. Samtliga omvaldes. Det stadgades även att Tommy Lindhe omvaldes som styrelseordförande.  Stämman beslutade om omval av Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor fram till årsstämman 2016, med auktoriserade revisorn Erik Uhlén som huvudansvarig revisor.

Kontakt:
Kristina Lindhe
Verkställande Direktör
Tel. 468-54 55 58 00 

Livsstilsvarumärket Lexington Company AB finns idag representerade med Home och Clothing i över 20 länder världen över. Främst i Europa, men även i Asien och Nordamerika. The Lexington Home Collection finns representerat i exklusivare varuhus som House of Fraser i Storbritannien, El Corte Ingles i Spanien, Lotte i Korea, Stockmann i Finland och Illum Bolighus i Danmark. The Lexington Clothing Collection lanserades 2008 och säljs idag i Sverige, Norge, Finland, Frankrike, Kina, U.K. och U.S.A. Totalt återfinns Lexington Company’s produkter hos över 900 återförsäljare i 20 länder med 23 Lexingtonbutiker i Skandinavien, 24 i Kina och 3 i USA.

www.lexingtoncompany.com

Welcome to our world! Welcome to our dream!

Detta pressmeddelande innehåller information som The Lexington Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Taggar:

Om oss

Lexington grundades 1997 och är ett svenskt företag som designar, utvecklar och säljer produkter inom hemtextil, relaterade produkter för kök, sovrum, badrum samt breda klädkollektioner för dam och herr. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet i material och utförande, och en klassisk design inspirerad av den amerikanska östkusten. Lexingtons produktsortiment finns idag etablerat på totalt cirka 900 försäljningsställen i Norden, övriga Europa, USA och Asien. Bolaget verkar på den globala marknaden för hemtextil och relaterade produkter samt kläder och återfinns idag på över 20 marknader.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar