The Lexington Company AB (publ) - Delårsrapport Januari - September 2017

11/15/17

TUFFT MARKNADSLÄGE GER MINSKAD FÖRSÄLJNING I KVARTALET, MEN ACKUMULERAT ÖKAR FÖRSÄLJNINGEN I EGNA BUTIKER OCH ONLINE

JULI-SEPTEMBER 2017

 • Totala rörelseintäkter för perioden minskade till 75,1 (81,4) MSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 63,1 (64,2) procent
 • EBITDA uppgick till 5,1 (9,5) MSEK, påverkat negativt av engångskostnader på 1,3 MSEK i form av reserverad kundförlust.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 6,8 (11,6) procent
 • Periodens resultat uppgick till 2,9 (7,1) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,51 (1,46) SEK

JANUARI–SEPTEMBER 2017

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 196,4 (202,4) MSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 64,7 (62,6) procent
 • EBITDA uppgick till 0,2 (-2,0) MSEK, påverkat negativt av engångskostnader på 1,3 MSEK i form av reserverad kundförlust.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 0,1 (-1,0) procent
 • Periodens resultat uppgick till -6,1 (-10,5) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,24 (-2,14) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,17 (-2,14) SEK

VD HAR ORDET

Marknaden har generellt karaktäriserats av en svag efterfrågan under kvartalet. Det har resulterat i en lägre försäljning till våra traditionella, fysiska återförsäljare, både i Norden och flera länder i Europa. Ett exempel på detta är svenska butikskedjan SOVAs beslut om rekonstruktion, vilket drabbat oss negativt försäljningsmässigt, men även resultatmässigt med en beräknad kundförlust på ca 1,3 miljoner i kvartalet.

Däremot ser vi en tillfredsställande tillväxt för den egna webbutiken och bland våra E-tailers. Försäljningen är upp 27% jämfört med motsvarande period föregående år. Våra jämförbara egna fysiska butiker har en liten tillbakagång i perioden, -2%, men försäljningen ökar ackumulerat. Vi har en stark tro på de egna butikerna som en viktig del i att visa våra produkter och få kunden att uppleva vårt koncept fullt ut. Under perioden har vi tecknat kontrakt på två nya butiker som öppnar i februari nästa år i olika köpcentrum i Oslo-området. Det känns extra spännande då våra två största Lexingtonbutiker, omsättningsmässigt, finns i Norge.

Under kvartalet har vi genomfört en närmare integration mellan våra egna fysiska butiker och vår Onlinehandel, för att öka utbudet för kunden och underlätta köp av sådant som inte finns på lager i butiken. Fr.o.m. oktober kan våra kunder handla Online i alla våra svenska butiker och snart även i butikerna i Norge, Finland och USA. Vi fortsätter också fokusera på att öka vår försäljning till E-tailers och Marketplaces. Ett exempel på det är vårt nya samarbete med Harvey Nichols Online i UK som kom igång i oktober. 

I september lanserades en uppgradering av vår webbshop som gör det snabbare och enklare för våra kunder att ta del av allt som händer med Lexington och att underlätta deras köp. Under kommande kvartal kommer vi att utöka vår organisation inom digital kommunikation och försäljning för att påskynda utvecklingen.

Vi har en något lägre bruttomarginal i kvartalet än förra året pga ändringar i försäljningsmixen mellan Home och Clothing, men har ackumulerat en fortsatt positiv utveckling av marginalen med 64,7% mot 62,6% föregående år.

Vi har en bra kontroll på våra kostnader, men kommer framöver att sätta in ytterligare åtgärder för att öka effektiviteten i verksamheten och fortsätta anpassa organisationen mot en ökande E-handel och digitalisering. Vi investerar också vidare i vår egen web och i nya E-handelssystem för att kunna öka antalet kunder online.

Nu går vi in i det avslutande kvartalet på året med den viktiga julhandeln. Säsongsmönstret innebär att fjärde kvartalet är det viktigaste kvartalet på året i vår bransch, och julhandeln med efterföljande rea-period är avgörande för helårsresultatet.

Welcome to our world! Welcome to our dream!

Kristina Lindhe
Verkställande direktör

Om oss

Lexington grundades 1997 och är ett svenskt företag som designar, utvecklar och säljer produkter inom hemtextil, relaterade produkter för kök, sovrum, badrum samt breda klädkollektioner för dam och herr. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet i material och utförande, och en klassisk design inspirerad av den amerikanska östkusten. Lexingtons produktsortiment finns idag etablerat på totalt cirka 900 försäljningsställen i Norden, övriga Europa, USA och Asien. Bolaget verkar på den globala marknaden för hemtextil och relaterade produkter samt kläder och återfinns idag på över 20 marknader.