THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2015

Stockholm den 13:e november 2015

Stabil försäljning, men minskad lönsamhet under Q3 2015.

JULI – SEPTEMBER 2015

 • Totala rörelseintäkter minskade något under perioden 76,9 (77,8) MSEK
 • Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 1,5 procent
 • Bruttomarginalen uppgick till 61,7 (64,9) procent
 • EBITDA uppgick till 5,2 (14,4) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 6,7 (18,5) procent
 • Periodens resultat uppgick till 3,0 (9,6) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 239 (-971) KSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,61 (1,95) SEK
 • Jämförbar period 2014 erhöll Bolaget ett skadestånd på 2,3 MSEK som ökade såväl intäkter, bruttomarginal, EBITDA och kassaflödet i kvartalet.

JANUARI – SEPTEMBER 2015

 • Totala rörelseintäkter ökade med 4,5 procent till 203,6 (194,8) MSEK
 • Nettoomsättningen ökade i perioden med 7,0 procent
 • Bruttomarginalen uppgick till 61,4 (64,9) procent
 • EBITDA uppgick till 4,2 (16,8) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 2,1 (8,6) procent
 • Periodens resultat uppgick till 2,7 (7,9) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 402 (3 100) KSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,55 (1,62) SEK
   

VD HAR ORDET

Hösten har alltid varit en kreativ och inspirerande årstid för mig, så även i år. Förutom presentationer och införsäljning av kollektionerna för våren 2016 så har vi lanserat vårt nya Details sortiment i butik och vi jobbar också vidare med att utveckla vårt sortiment av accessoarer.

Nettoomsättningen i Q3 blev något högre än motsvarande kvartal 2014. Men extraordinära intäkter, ett skadestånd på 2,3 miljoner under Q3 2014, medför att de totala rörelseintäkterna blev något lägre under 2015. Intäkterna från vår viktiga marknad Norge har påverkats av en svag norsk krona och en fortsatt stark dollar har bidragit till en lägre bruttomarginal.

Trots flera utmaningar under kvartalet ser vi även positiva tendenser på den europeiska marknaden. I början av september hade jag förmånen att besöka Europas största inredningsmässa i Paris. Återigen finns det en ökad positivism i branschen vilket saknats under flera år.

Utvecklingen på hemmamarknaden Sverige är fortsatt stark, särskilt i våra egna kanaler. Frankrike, Spanien och Tyskland visade också på en positiv utveckling. Satsningen på webshopen i kombination med lanseringen av Lexington Clothing i Tyskland, gör att vi förväntar vi oss en kraftigt ökad tillväxttakt under 2016. I USA går försäljningen trögare än förväntat, vilket också påverkat lönsamheten negativt. Vi tror att det kommer att ta längre tid än beräknat att nå våra mål för den amerikanska marknaden, men vi fortsätter att växa och nu fokuserar vi på att få igång vår grossistverksamhet.

Vi fortsätter att arbeta strukturerat i enlighet med vår strategi för att nå våra långsiktiga finansiella mål. Säsongsmönstret innebär att Q4 i vår bransch är det viktigaste kvartalet på året, och julhandeln är därmed avgörande för helårsresultatet. Som en tidig julklapp till oss själva öppnar vi, i samarbete med en lokal Franchisepartner, en Lexington Concept Store i Singapore i början av december!

Vi ser med tillförsikt på 2016.

Welcome to our world! Welcome to our dream!

Kristina Lindhe

Verkställande direktör

Kontakt
Malin Jonsson
CFO
Tel: 46 (0)8 54 55 58 00

Livsstilsvarumärket Lexington Company AB finns idag representerade med Home och Clothing i över 20 länder världen över. Främst i Europa, men även i Asien och Nordamerika. The Lexington Home Collection finns representerat i exklusivare varuhus som House of Fraser i Storbritannien, El Corte Ingles i Spanien, Lotte i Korea, Stockmann i Finland och Illum Bolighus i Danmark. The Lexington Clothing Collection lanserades 2008 och säljs idag i Sverige, Norge, Finland, Frankrike, Kina, U.K. och U.S.A. Totalt återfinns Lexington Company’s produkter hos över 900 återförsäljare i 20 länder med 26 Lexingtonbutiker i Skandinavien, 25 i Kina och 3 i USA.

www.lexingtoncompany.com

Welcome to our world! Welcome to our dream!

Detta pressmeddelande innehåller information som The Lexington Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Taggar:

Om oss

Lexington grundades 1997 och är ett svenskt företag som designar, utvecklar och säljer produkter inom hemtextil, relaterade produkter för kök, sovrum, badrum samt breda klädkollektioner för dam och herr. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet i material och utförande, och en klassisk design inspirerad av den amerikanska östkusten. Lexingtons produktsortiment finns idag etablerat på totalt cirka 900 försäljningsställen i Norden, övriga Europa, USA och Asien. Bolaget verkar på den globala marknaden för hemtextil och relaterade produkter samt kläder och återfinns idag på över 20 marknader.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi fortsätter att arbeta strukturerat i enlighet med vår strategi för att nå våra långsiktiga finansiella mål. Säsongsmönstret innebär att Q4 i vår bransch är det viktigaste kvartalet på året, och julhandeln är därmed avgörande för helårsresultatet.
Kristina Lindhe, VD och Grundare