Three Gates genomför emission för att lansera konsolversionen av topprankade spelet "8 to Glory"

Three Gates AB är en svensk spelutvecklare med fyra färdigställda titlar till mobil- och PC-spelplattformar. Tjurridningsspelet ”8 to Glory” för mobil har laddats ner över 1 000 000 gånger, vilket placerar spelet inom topp två procenten av alla ”free to play”-spel på mobilmarknaden. Bolaget utvecklar nu en konsolversion av spelet, som planeras att lanseras under Q2 2018. 

”Med över 1 000 000 nedladdningar för mobilversionen av 8 to Glory är det mycket som talar för att Three Gates står inför ett massivt genombrott som spelstudio.” VD Don Greyer

Three Gates genomför nu en företrädesemission som vid fullteckning kommer tillföra Bolaget 18,4 MSEK. Kapitalet ska användas för att slutföra, lansera och marknadsföra konsolversionen av ”8 to Glory”, samt vidareutveckling och marknadsföring av Bolagets befintliga produktportfölj.

Three Gates målsättning är att till 2020 uppnå en omsättning om 50 miljoner årligen, med en vinstmarginal om 50 %. För att uppnå sina mål arbetar Three Gates med att ingå partneravtal med bolag vilka har starka varumärken. Som exempel kan avtalet med Pro Bull Riders lyftas fram, där Bolaget kan nå ut till en följarskara om cirka 100 miljoner.

Three Gates målsättning är att om 3 år omsätta minst 50 miljoner kronor årligen, med en vinstmarginal om minst 50 %, alltså beräknas en vinst om 25 miljoner kronor. Vidare är Bolagets målsättning för konsolversionen av ”8 to Glory” att sälja 1 000 000 exemplar fram till 2020.

Three Gates VD Don Greyer ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar att investera i Bolaget:

  • Three Gates är idag i en fas där vi håller på att transformeras till att även utveckla konsolspel, vilket i en betydande mån kommer att öka vårt värdeskapande och tillgång till nya produkter.
  • Three Gates har utmärkta partners i PBR och ENDEAVOR, i syfte att säkerställa att lanseringen av ”8 to Glory” till konsol får den marknadsföring och exponering spelet behöver för att bli en stor succé.
  • Three Gates är fördelaktigt positionerat för att erhålla fler licensierade produkter i framtiden.

Emissionserbjudandet i korthet:

Teckningsperiod: 13 februari – 1 mars 2018

Teckningskurs: 7 kr per aktie

Teckningsåtaganden: Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har erhållits motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet om cirka 18,4 Mkr.


Mer information om emissionserbjudandet finner ni HÄR

Prenumerera