Delårsrapport tredje kvartalet, juli-september, 2016

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 366 Mkr (1 343) vilket motsvarar en ökning om 1,7 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade försäljningen med 1,7 procent.
   
 • Rörelseresultatet uppgick till 243 Mkr (208), vilket motsvarar en ökning med 17,1 procent och en marginal om 17,8 procent (15,5). Underliggande EBIT uppgick till 246 Mkr (223) och justerat för valutakursförändringar ökade underliggande EBIT med 6,9 procent och marginalen förbättrades med 0,9 procentenheter.
   
 • Nettoresultat uppgick till 162 Mkr (148).
   
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 436 Mkr (412).
   
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,60 kr (1,48).
   
 • Den 4 juli förvärvades GMG B.V., den ledande tillverkaren av barncykelstolar i Benelux regionen, för 10,0 MEUR på skuldfri basis. GMG B.V. omsatte år 2015 6,1 MEUR.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.thulegroup.com 

Telefonkonferens
En kombinerad press- och analytikerkonferens med Magnus Welander, vd och koncernchef, samt Lennart Mauritzson, CFO, hålls idag den 28 oktober, 2016, kl 10:00 (CET).
Telefonkonferensen hålls på engelska.
Information om telefonkonferensen finns tillgänglig på
www.thulegroup.com

 

Denna information är sådan information som Thule Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 07.45 CET.

---

Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

---

Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. 
Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: 
Outdoor&Bags (så som utrustning för cykel-, vatten- och vintersporter, takboxar, cykel- och, barnvagnar, joggingvagnar, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral för mobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (verktygs- och utrustningslådor för pick-up-bilar).
Våra produkter säljs på 139 marknader över hela världen. 
Vi är drygt 2 000 anställda som arbetar på nio fabriker och fler än 35 försäljningskontor. Försäljningen under 2015 uppgick till 5,3 miljarder svenska kronor. 
Thule Group är ett publikt företag listat på Nasdaq Stockholm.
Läs mer på www.thulegroup.com

Taggar:

Om oss

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (bl.a. utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral förmobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (bl.a. snökedjor). Våra produkter säljs på 136 marknader över hela världen. Vi är fler än 2.200 anställda som arbetar på 10 fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela världen. Försäljningen under 2013 uppgick till 4,3 miljarder svenska kronor. Läs mer på www.thulegroup.com