Inlösen av Thule Groups teckningsoptionsserie 2014/2016

Thule Groups teckningsoptionsserie 2014/2016 har avslutats och detta medför att antalet aktier i bolaget ökar med 1 036 455. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därmed till 101 036 455.

Samtliga nytecknade aktier har avyttrats. Teckningskursen för aktierna var 84,90 kr per aktie och Thule Group AB (publ) har tillförts cirka 88 miljoner kr genom utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna i teckningsoptionsprogram 2014/2016 har innehafts av VD, andra ledande befattningshavare samt styrelsens ordförande (sammanlagt sju personer). Villkoren för bestämmandet av lösenpriset för teckningsoptionerna har inneburit att taket för högsta realisationsvärde uppnåddes vid en aktiekurs om 100,10 kr.

I samband med inlösen av teckningsoptionsprogrammet återköper Thule AB 208 333 teckningsoptioner från Frederic Clark, amerikansk medborgare, vilka av regulatoriska skäl inte omfattats av placeringen. Dessa teckningsoptioner avses makuleras utan att utnyttjas. Köpeskillingen för de återköpta teckningsoptionerna har bestämts till marknadsvärdet för teckningsoptionerna, motsvarande cirka 4,5 miljoner kr.

Även efter försäljningen kvarstår företagsledning och styrelsens ordförande som betydande aktieägare i bolaget och äger tillsammans cirka 1,5 procent av aktierna i bolaget, motsvarande ett värde av cirka 157 miljoner kr baserat på aktiens stängningskurs måndagen 11 januari 2016.

___

Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 - 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

___

Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv.
Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (så som utrustning för cykel-, vatten- och vintersporter, takboxar, cykel- och, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral för mobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (verktygs- och utrustningslådor för pick-up-bilar).
Våra produkter säljs på 139 marknader över hela världen.
Vi är drygt 2 000 anställda som arbetar på nio fabriker och fler än 35 försäljningskontor. Försäljningen under 2014 uppgick till 4,7 miljarder svenska kronor. Thule Group är ett publikt företag listat på Nasdaq Stockholm.
Läs mer på www.thulegroup.com

Taggar:

Om oss

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (bl.a. utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral förmobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (bl.a. snökedjor). Våra produkter säljs på 136 marknader över hela världen. Vi är fler än 2.200 anställda som arbetar på 10 fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela världen. Försäljningen under 2013 uppgick till 4,3 miljarder svenska kronor. Läs mer på www.thulegroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar