Thule Group (publ) delårsrapport tredje kvartalet, juli – september, 2015

  • Strategisk renodling med fokus på koncernens viktigaste segment, Outdoor&Bags, fortsatte under kvartalet genom försäljningen av företagets snökedjedivision (som under helåret 2014 omsatte 136 Mkr med en negativ underliggande EBIT på -32 Mkr). Avyttringen innebar en realisationsförlust på 130 Mkr och en positiv kassaeffekt på 90 Mkr under kvartalet.

  • Nettoomsättningen[1] för kvartalet uppgick till 1 343 Mkr (1 182) vilket motsvarar en ökning om 13,6 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade försäljningen med 3,0 procent.

  • Underliggande EBIT1 uppgick till 223 Mkr (195), vilket motsvarar en ökning med 14,1 procent och en marginal om 16,6 procent (16,5). Justerat för valutakursförändringar ökade under-liggande EBIT med 12,6 procent och marginalen förbättrades med 1,4 procentenheter.

  • Periodens nettoresultat1 uppgick till 148 Mkr (81).

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten[2] var 412 Mkr (387).

  • Resultat per aktie före utspädning1 uppgick till 1,48 kr (0,96).

Kvartalsrapporten finns tillgänglig på www.thulegroup.com


Telefonkonferens
En kombinerad press- och telefonkonferens med Magnus Welander, VD och koncernchef, och Lennart Mauritzson, CFO, hålls idag den 4 november, 2015, kl 10:00 (CET). Telefonkonferensen hålls på engelska.


För deltagande ring:
Sverige                     08 – 566 42 669
Storbritannien          +44 – 20 342 814 08
USA                         +1 – 646 502 5120

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig en stund före konferens börjar.


Webb-presentation
Länk till direktsändningen http://cloud.magneetto.com/wonderland/2015_1104_q3/view

En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig på http://www.thulegroup.com/sv/rapporter senare under samma dag.


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
4 november, 2015 kl. 07.45 CET.


[1] Avser den kvarvarande verksamheten, exklusive snökedjedivisionen som avyttrades i september 2015 samt släpvagns- och dragkroksdivisionerna vilka utgör verksamhet som avvecklats under 2014.

[2] Baserat på total verksamhet, dvs kvarvarande såväl som verksamhet som avvecklats under 2015 och 2014.

---

Vid frågor vänligen kontakta

Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail:
fredrik.erlandsson@thule.com

---

Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (så som utrustning för cykel-, vatten- och vintersporter, takboxar, cykel- och, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral för mobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (verktygs- och utrustningslådor för pick-up-bilar).
Våra produkter säljs på 139 marknader över hela världen. Vi är drygt 2 000 anställda som arbetar på nio fabriker och fler än 35 försäljningskontor. Försäljningen under 2014 uppgick till 4,7 miljarder svenska kronor. Thule Group är ett publikt företag listat på Nasdaq Stockholm.
Läs mer på www.thulegroup.com

Taggar:

Om oss

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (bl.a. utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral förmobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (bl.a. snökedjor). Våra produkter säljs på 136 marknader över hela världen. Vi är fler än 2.200 anställda som arbetar på 10 fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela världen. Försäljningen under 2013 uppgick till 4,3 miljarder svenska kronor. Läs mer på www.thulegroup.com