Thule Group avyttrar återstående del av segmentet Specialty – den amerikanska verksamheten för verktygslådor för pick-up trucks

Thule Group AB (publ) har tecknat avtal om att avyttra den återstående delen av sitt affärssegment Specialty, verksamheten för verktygslådor till pick-up trucks, till det amerikanska företaget CURT Group. Avyttringen sker i linje med tidigare kommunikation och ger Thule Groups ledning möjlighet att fokusera ytterligare på att driva tillväxt inom kärnverksamheten i affärssegmentet Outdoor&Bags.

I linje med den strategiska inriktningen att fokusera Thule Groups verksamhet på sport- och fritidsprodukter för aktiva konsumenter, har företaget idag tecknat avtal om att avyttra den återstående verksamhet i affärssegmentet Specialty till det amerikanska företaget CURT Group, ett ledande företag inom industrin för bilkomponenter och lastutrustning. Den avyttrade verksamheten inkluderar 166 anställda och produktionsanläggningen i Perry, Florida – USA, där majoriteten av de anställda arbetar.

Under 2016 omsatte den avyttrade verksamheten inom affärssegmentet Specialty 307 MSEK (303). Thule Groups resultat och omsättningen för 2016, exklusive den avyttrade verksamheten, skulle ha varit ett underliggande rörelseresultat på 935 MSEK med en underliggande rörelsemarginal på 17,6 procent, samt en omsättning på 5 304 MSEK.

Försäljningspriset består av två delar, en första del på 18 MUSD och en tilläggsköpeskilling på ytterligare högst 3,5 MUSD (baserat på försäljningen under kalenderåret 2018). Avyttringen kommer att leda till en redovisad vinst på 8 – 10 MUSD och en kassaeffekt på 17 MUSD under andra kvartalet 2017.

Som kommunicerats tidigare kommer två mindre produktgrupper, som historiskt rapporterats inom Specialty segmentet (räcken för pick-up trucks samt mindre tillbehör för pick-up trucks), inte att avyttras. Dessa rapporteras sedan 1 januari 2017 i produktkategorin Sport&Cargo Carriers i Region Americas. Omsättningen för dessa produktgrupper uppgick 2016 till 158 Mkr (155).

Avyttringen är villkorad av en begränsad bekräftande due diligence av köparen, samt i övrigt sedvanliga villkor för fullföljande och väntas slutföras under juni 2017.---
Denna information är sådan information som Thule Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 14.15 CET.
---

---

Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

---

Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified.erbjuder bolaget produkter inom produkt-kategorierna Sport&Cargo Carriers (t.ex takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersporter som transporteras med bil), Active with Kids (t.ex cykelkärror, barnvagnar, cykelbarnstolar), RV Products (t.ex markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar), Sport&Travel Bags (t.ex. vandrings-ryggsäckar, resväskor) och Bags for Electronic Devices (t.ex. dator- och kameraväskor).
Thule Group har cirka 2 200 anställda vid 8 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2016 uppgick till 5,6 miljarder kronor.
www.thulegroup.com   

Taggar:

Om oss

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (bl.a. utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral förmobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (bl.a. snökedjor). Våra produkter säljs på 136 marknader över hela världen. Vi är fler än 2.200 anställda som arbetar på 10 fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela världen. Försäljningen under 2013 uppgick till 4,3 miljarder svenska kronor. Läs mer på www.thulegroup.com

Prenumerera