Thule Group tecknar nytt finansieringsavtal

Thule Group AB (publ) har ingått ett nytt låneavtal som ersätter det befintliga låneavtal som ingicks i samband med Thule Groups börsintroduktion i november 2014.

Det nya låneavtalet (”Låneavtalet”), som träder i kraft den 29 juni 2018, är en revolverande kreditfacilitet om 300 Meur med en löptid på fem år och med en möjlighet till förlängning på upp till två år.
Det nya Låneavtalet syftar till att säkerställa en långsiktig finansiering av bolaget genom ett flexiblare och mer kostnadseffektivt avtal än nuvarande avtal. Det nya låneavtalet inkluderar även en funktionalitet för ett eventuellt framtida utgivande av företagscertifikatsprogram om 2 000 Mkr.

I samband med att det nya Låneavtalet träder i kraft sker en återbetalning av de lån som finns upptagna under befintligt låneavtal. Denna återbetalning finansieras delvis av upptagna lån under det nya Låneavtalet, samt delvis av Thule Groups kassa. Denna återbetalning innebär att Thule Groups resultat i andra kvartalet 2018 kommer att belastas av en engångskostnad om ca 4 Mkr.
Förutsättningarna i det nya Låneavtalet innebär att Thule Groups årliga finansieringskostnader beräknas minska med 12-15 Mkr över tid.

Åtaganden under Låneavtalet är fördelade lika mellan Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ). Nordea Bank AB (publ) har rollen som agent och koordinator av transaktionen i rollen som dokumentationsagent.

---

Vid frågor vänligen kontakta
Lennart Mauritzson
CFO
Tel: 0705 52 05 57
E-mail: Lennart.Mauritzson@thule.com

---

Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder bolaget produkter inom produktkategorierna Sport&Cargo Carriers (t.ex takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersport som transporteras med bil), Packs, Bags & Luggage (t.ex. dator- och kameraväskor, vandringsryggsäckar, resväskor), RV Products (t.ex markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar) och Active with Kids (t.ex cykelkärror, barnvagnar, barncykelstolar).
Thule Group har cirka 2 200 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2017 uppgick till 5,9 miljarder kronor.
www.thulegroup.com   

Taggar:

Om oss

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (bl.a. utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral förmobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (bl.a. snökedjor). Våra produkter säljs på 136 marknader över hela världen. Vi är fler än 2.200 anställda som arbetar på 10 fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela världen. Försäljningen under 2013 uppgick till 4,3 miljarder svenska kronor. Läs mer på www.thulegroup.com

Prenumerera