Vd och koncernchef Magnus Welanders kommentarer till Thule Group (publ) delårsrapport kvartal 1, januari – mars, 2018

En bra början på året
Vi växte med god lönsamhet under årets första kvartal. Omsättningen ökade med 5,5 procent valutajusterat, drivet av en mycket stark försäljning i Region Europe & ROW. Samtidigt fortsatte vi att förbättra vår EBIT-marginal som på rullande årsbasis nu ligger på 18,6 procent, drivet av en positiv produkt- och kundmix.

Region Europe & ROW fortsatt starkt
I Region Europe & ROW ökade omsättningen med 9 procent (valutajusterat) i första kvartalet.

Utvecklingen per produktkategori följde i stort den trend vi såg under 2017, med Active with Kids som den procentuellt snabbast växande produkt-kategorin. Under kvartalet drevs tillväxten speciellt av den lyckade lanseringen av den uppdaterade Thule Urban Glide 2 barnvagnen.

Antalet nyregistreringar av husbilar var rekordhög i kvartalet, men större delen av denna ökning berodde på att tidsfristen för att registrera husbilar med en äldre miljöklassning löpte ut i februari. Även frånsett denna mer administrativa effekt, som inte drev sann konsumentförsäljning, var marknaden god med en tillväxt runt 10 procent enligt vår bedömning och vi fortsatte vår positiva utveckling inom RV Products som helhet.

Även Sport&Cargo Carriers samt Packs, Bags & Luggage utvecklades i linje med 2017.

Vad gäller geografiska marknader så drev vi speciellt tillväxt i Norden, Frankrike och Australien, tack vare nya kunder inom ett flertal kategorier i dessa marknader.

USA drog ned Region Americas
I Region Americas minskade försäljningen med 4 procent under kvartalet. Den minskade försäljningen berodde framför allt på den kontinuerliga utfasningen i USA av ett antal större lågmarginal OE kontrakt, som tidigare kommunicerats. Dessa OE-avtal relaterade till pick-up truck tillbehör i kategorin Sport&Cargo Carriers samt vissa enklare väskor och fodral inom kategorin Packs, Bags & Luggage.

Utöver den förväntade minskade försäljning som dessa OE-avtal stod för, så har starten på 2018 också varit något svagare jämfört med föregående år hos återförsäljare i Sport&Outdoor kanalen. Vi bedömer dock att detta inte är indikativt för konsumenternas intresse av våra produkter för året som helhet, utan mer kopplat till en viss försiktighet bland återförsäljare inför högsäsongen i en fortsatt turbulent marknad i USA.

Active with Kids kategorin växte mycket snabbt även i Region Americas, framför allt tack vare god försäljning av barnvagnar och cykelbarnstolar.

Brasilien och Kanada var de starkaste marknaderna i denna region.

Produktmix driver förbättrad marginal
Den minskade försäljningen i USA av OE-produkter med lägre marginal, samtidigt som vi fortsätter växa inom Active with Kids och mer lönsamma väskor bidrog till en förbättrad rörelsemarginal.

Råmaterialkostnaderna fortsätter att vara relativt höga, men tack vare en positiv produkt- och kundmix och de nya priserna till våra kunder för 2018 så ökade bruttomarginalen i kvartalet med 0,3 procent valutajusterat.

Väl förberedda för högsäsong
Personalen i koncernens alla monterings-anläggningar jobbar nu för fullt med att öka kapaciteten för vårens högsäsong. För att samtidigt säkerställa en jämn och kostnadseffektiv upprampning ökade vi redan i slutet av kvartalet medvetet varulagret med högvolyms-produkter. Varulagret var vid kvartalets slut 981 Mkr (902 Mkr vid kvartal 1, 2017) och består av produkter som vi är trygga kommer säljas under årets högsäsong.

Många spännande nya produkter
Vår tunga satsning inom produktutveckling fortsätter och under våren och sommaren lanserar vi både ett brett utbud av innovativa produkter till konsument samt visar upp nya produkter för retail som kommer lanseras till konsument under 2019. Tillsammans med vår effektiva produktion och distribution samt vårt starka globala varumärke gör det att jag är optimistisk för utvecklingen under året.

---

Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

---

Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder bolaget produkter inom produktkategorierna Sport&Cargo Carriers (t.ex takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersport som transporteras med bil), Packs, Bags & Luggage (t.ex. dator- och kameraväskor, vandringsryggsäckar, resväskor), RV Products (t.ex markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar) och Active with Kids (t.ex cykelkärror, barnvagnar, barncykelstolar).
Thule Group har cirka 2 200 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2017 uppgick till 5,9 miljarder kronor.
www.thulegroup.com   

Taggar:

Om oss

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (bl.a. utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral förmobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (bl.a. snökedjor). Våra produkter säljs på 136 marknader över hela världen. Vi är fler än 2.200 anställda som arbetar på 10 fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela världen. Försäljningen under 2013 uppgick till 4,3 miljarder svenska kronor. Läs mer på www.thulegroup.com

Prenumerera