Framtiden affärslokaler måste kunna integrera den växande e-handeln

Den växande e-handeln kommer att få en stor inverkan på framtidens shoppingcenter och affärslokaler. De måste vara designade för att också hantera elektroniska affärer, exempelvis att hämta ut beställda varor.  Enkel uppkoppling för kunderna via egna wifi-nät är också en självklarhet.

Därför krävs ett koncept som kan integrera de båda handelsformerna i framtidens köpcentra.

Affärslokalerna går från att erbjuda en envägs-kanal till kunden, till ett flerdimensionellt koncept, där e-handeln är en viktig och växande del, sade Paul Nicholls, Head of European Retail Asset Management, TIAA Henderson Real Estate i samband med en presentation på Business Arena idag torsdagen den 18:e september i Stockholm.

E-handeln har sina fördelar, inte minst att kunna göra enkla jämförelser av priser och produkter. Men den konventionella detaljhandeln i egna affärslokaler har fördelarna av att kunna visa och enkelt lämna ut produkterna till konsument.  Erfarenheter från Storbritannien visar att 75 procent av e-handeln sker via företag som också har en fysisk butiksnärvaro, fortsatte Paul Nicholls.

E-handelns frammarsch ställer nya krav på utformningen av framtidens affärslokaler som måste bli attraktiva showrooms för produkter som också kan beställas elektroniskt. Butikerna måste också kunna erbjuda aktiviteter som gör besöken tilltalande för kunderna, exempelvis kaféer och restauranger, avslutade Paul Nicholls.

TIAA Henderson Real Estate är en ledande investerare i affärslokaler och fastigheter globalt. Företaget har sedan 2012 etablerad närvaro i Norden och har nyligen uttalat att den svenska och nordiska marknaden är ett prioriterat tillväxtområde. TH Real Estate planerar att investera 500 miljoner euro i denna region under de kommande 18 månaderna. 

Kontaktuppgifter

Alice Breheny
Co-Head of Global Research
T: +44 (0) 7717 862 927
E: alice.breheny@threalestate.com

Johan Åström
Head of Investment, Sweden
T: 08-502 521 25
E: johan.astrom@threalestate.com

Gemma Bradley
Head of Marketing & Communications
T: +44 (0) 203 727 8120
E: gemma.bradley@threalestate.com 

Om TIAA Henderson Real Estate

TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) är specialiserat på globala fastighetsinvesteringar. Som en av de större fastighetsförvaltarna i världen har TH Real Estate den storlek, de kapitaltillgångar och den kunskap som krävs för att erbjuda anpassade och effektiva investeringslösningar för sina kunder. TH Real Estate har fokus på fastigheter inom detaljhandel, kontor, logistik och bostäder. TH Real Estate lägger tonvikten på långsiktiga och stabila investeringar som skyddar tillgångarnas långsiktiga värde.

Sedan april 2014 har företaget en uttalat global närvaro med kontor runt om i Europa och Asien, med en total förvaltning på ca 24 miljarder US-dollar, fördelade på 50 fond- och förvaltningsmandat.

Tillsammans är TIAA-CREF och TH Real Estate ett av de största fastighetsbolagen i världen med över 73 miljarder US-dollar* i förvaltade tillgångar.

TH Real Estate ägs gemensamt av TIAA-CREF (60 procent) och Henderson Global Investors (40 procent) vilka tillsammans har över 90 års erfarenhet av globala fastighetsinvesteringar. Fastighetstillgångarna förvaltas av specialiserade team med senior support för bästa möjliga erfarenhetsutbyte. Här ingår kompetenser inom finansiering, valutahantering, fastighetsutveckling, hållbarhetsfrågor och marknadsanalys.

www.threalestate.com

Taggar:

Dokument & länkar