TIIA Henderson Real Estate satsar halv miljard euro på nordiska fastigheter

Den globala fastighetsförvaltaren TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) har identifierat den nordiska marknaden som ett särskilt intressant investeringsområde för de kommande åren. Fram till 2016 planerar bolaget att investera 500 miljoner euro i regionen. 

Hos bolagets amerikanska och europeiska kunder finns en stark efterfrågan och ett stort intresse för att investera i Sverige och Norden. TH Real Estate beräknar att investeringarna kommer att uppgå till cirka 500 miljoner euro de kommande 18 månaderna. Bolagets prioriterade områden omfattar Sveriges 15 största städer där fastigheter inom detaljhandeln, särskilt gallerior, kommer att utgöra en väsentlig del av investeringsprogrammet.

Kontorslokaler bedöms även vara potentiellt intressanta mål för investeringarna; primärt rör det sig om Stockholm, Malmö och Göteborg. Samarbete med andra investerare i regionen är i synnerhet intressant.

TH Real Estate investerar kapital på uppdrag av en internationell kundkrets. Norden har länge betraktats som ett viktigt tillväxtområde för bolagets affärer och TH Real Estate har byggt upp en stabil närvaro i regionen sedan det första lokala kontoret öppnades i Stockholm 2012.


Johan Åström, Head of Investment, Sweden, säger:

–Vi har byggt upp en kompetent och erfaren lokal plattform för att stötta vårt långsiktiga engagemang i regionen. Teamet på plats har nu en bred erfarenhet inom fondförvaltning, investeringar, utveckling, kapitalförvaltning och uthyrning. De här kompetenserna kommer att tillämpas både på vår befintliga portfölj och nya förvärv, och skapar värde på alla nivåer – från utveckling till fastighetsförvaltning.


David Turner, Director of European Retail at TH Real Estate, tillägger:

–Sett från ett europeiskt investeringsperspektiv rankas Sverige högt inom ett brett spektrum av ekonomiska indikatorer. Sverige används ofta som en förebild av ekonomer och betraktas som ett välskött och effektivt land, som gynnas av låga offentliga skulder. Även demografiska faktorer placerar Sverige i den högsta tillväxtkategorin i Europa.

–Vi har ett särskilt intresse för detaljhandelssektorn och räknar med att i Norden uppnå bättre avkastning än det europeiska genomsnittet – tack vare ett erfaret lokalt team som investerar i noga utvalda objekt.

Kontaktuppgifter

Johan Åström
Head of Investment, Sweden
T: 08-502 521 25
E: johan.astrom@threalestate.com

Gemma Bradley
Head of Marketing & Communications
T: +44 (0) 203 727 8120
E: gemma.bradley@threalestate.com


Om TIAA Henderson Real Estate

TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) är specialiserat på globala fastighetsinvesteringar. Som en av de större fastighetsförvaltarna i världen har TH Real Estate den storlek, de kapitaltillgångar och den kunskap som krävs för att erbjuda anpassade och effektiva investeringslösningar för sina kunder. TH Real Estate har fokus på fastigheter inom detaljhandel, kontor, logistik och bostäder. TH Real Estate lägger tonvikten på långsiktiga och stabila investeringar som skyddar tillgångarnas långsiktiga värde.

Sedan april 2014 har företaget en uttalat global närvaro med kontor runt om i Europa och Asien, med en total förvaltning på ca 24 miljarder US-dollar, fördelade på 50 fond- och förvaltningsmandat.

Tillsammans är TIAA-CREF och TH Real Estate ett av de största fastighetsbolagen i världen med över 73 miljarder US-dollar* i förvaltade tillgångar.

TH Real Estate ägs gemensamt av TIAA-CREF (60 procent) och Henderson Global Investors (40 procent) vilka tillsammans har över 90 års erfarenhet av globala fastighetsinvesteringar. Fastighetstillgångarna förvaltas av specialiserade team med senior support för bästa möjliga erfarenhetsutbyte. Här ingår kompetenser inom finansiering, valutahantering, fastighetsutveckling, hållbarhetsfrågor och marknadsanalys.

www.threalestate.com

Taggar:

Dokument & länkar