Guillou satsar miljoner på fågelsjöBöckerna om agenten Carl Hamilton, journalistiska avlöjanden och jaktprogram i teve har gett Jan Guillou en tuff image. Färre känner till fältbiologen Jan Guillou med särskilt intresse för fåglar och fjärilar. Livsprojektet är att återställa den utdikade sjön Rörmaren i Östhammar – i dag ett vassträsk – till fågelsjö. Miljoninkomster från bokförsäljningen satsas på grävskopor. Redan har flera fågelarter hittat tillbaka.
Livsprojektet, Tillväxt sidorna 6–11Sälja virke? Välj rätt metod

Skogsägare tittar på virkespriserna för att pricka in bästa tiden för virkesaffären. När det gäller formen för affären väljer många mindre noga. Vanligaste svenska försäljningsformen – avverkningsuppdraget – är inte alltid den mest optimala för skogsägaren, enligt Tina Westlund, Hushållningssällskapet. Vi guidar i vår serie Virkesaffären.
Virkesaffären, Tillväxt sidorna 20–25Omstridd arrendelag ses över
 
Besittningsrätten för sidoarrenden är en av knäckfrågorna för den nya arrendeutredningen. Sveriges jordägarförbund vill ha tidsbegränsad besittningsrätt och menar att lagen är föråldrad. Lars Jakobsson, Sveriges jordbruksarrendatorers förbund, tycker att lagen är bra som den är.
Arrendeutredningen, Tillväxt sidorna 18–19Fin åkermark efterfrågas

Efterfrågan på fin åkermark är fortsatt hög, berättar mäklare, och objekten säljs relativt snabbt. Särskilt ökar priset när två grannar bjuder mot varandra. När det gäller skogsfastigheter väntas köparens marknad även detta år. Fastighetsmarknaden, Tillväxt sidorna 12–13

Kontakt:
Åsa Willén, ansvarig utgivare av Tillväxt, 070-600 56 90
skogochlantbruk@handelsbanken.se

Om oss

En tidning om lönsamhet och inspiration för skogsägare och lantbrukare

Prenumerera

Media

Media