Minimera risken när vetepriset sjunker

Trots ett lågt börspris på vete kan det vara rätt att sälja. Med en köpoption kan spannmålsodlaren ändå ta del av en eventuell prisuppgång senare.

Världsproduktionen av vete slog rekord under 2013 och lagren av vete har ökat. Detta har fått till följd att vetepriset på världens börser sjunkit. Vid ett lågt dagspris väljer många spannmålsodlare att lagra grödan och invänta ett bättre pris. Men det är inte självklart bästa valet, enligt Mikael Rubin, rörelsechef för området lantbruk i Handelsbanken. Vid lagring tillkommer kostnader för drift av anläggningen, omlastning och tillsyn. Dessutom finns risken att kvaliteten försämras eller att priset inte alls stiger. Det kan till och med falla. 

– Det är bättre att sälja iväg skörden och säkra likviditeten och slippa lagringsrisken och istället vara med på en eventuell uppgång genom en köpoption, säger Mikael Rubin

Med köpoptionen kan spannmålsproducenten ta del av en eventuell framtida prisuppgång trots att den fysiska grödan är såld. Köpoptionen har hittills inte varit så vanlig i svenskt lantbruk. Terminsaffärer är vanligare. Bäst är ofta en kombination av flera finansiella instrument, anser Mikael Rubin.

– Man bör använda alla tillgängliga instrument för att säkra rätt nivå på priset. Det handlar framför allt om att minimera risken i sitt lantbruk på en rörlig marknad, säger Mikael Rubin. Följ med priset upp, Tillväxt sidorna 10–11


Oklart rättsläge i skogen
Det vore önskvärt att Högsta domstolen prövar fallet med den skogsägare som tvingas återbetala ett förskott i samband med en rotpostföräljning, skriver skiljedomaren Sven-Axel Bergstrand i en debattartikel.
Skogsbolaget hade köpt en rotpost men valde att inte avverka ett område med svårare terräng och klenare träd. Sedan krävde de pengar tillbaka från skogsägaren. 

– Det ska inte vara skogsägarens problem om terrängen är svår eller att träden är klena, skriver han och varnar för att rättsläget i skogen blivit oklart efter domen. Debatt, Tillväxt sidorna 6–7


Fastigheter: Säljare möter inte köpare 
Inaktivitet. Det är situationen som präglat marknaden för skogs- och lantbruksfastigheter under hela 2013, enligt Paul Nord på fastighetskonsultföretaget NAI Svefa. 
Objekten står ofta länge på salulistan och när inget händer, väljer många säljare att dra tillbaka sin fastighet och vänta med försäljning, vilket de ofta klarar med dagens låga räntor. 

Någon större ändring under 2014 är knappast att vänta, enligt Paul Nord. Säljarna har fortfarande höga förväntningar om toppnoteringar. 

– Många köpare vill inte betala så högt i dag. För att det ska bli en affär måste man ligga på samma nivå. Man måste mötas någonstans där i mitten, säger Paul Nord. Fastigheter, Tillväxt sidorna 8–9


Bioenergi: Ny lag ska tämja spretig marknad
Nya virkesmätningslagen börjar gälla om drygt ett år, enligt planen. Då kommer även mätning av biobränsle att regleras. Branschens utmaning är att hitta måttsystem som gör att skogsägaren enkelt kan välja vem som betalar bäst.

Det viktigaste är att man skapar ordning, reda och kontroll. Lagen kommer att skärpa upp hela verksamheten, säger Lars Persson, affärsutvecklare på SDC, skogsbranschens IT-företag i Sundsvall. Virkesmätning, Tillväxt sidorna 22–27


Kontakt:
Åsa Willén, ansvarig utgivare av Tillväxt, 070-600 56 90
Mikael Rubin, rörelsechef för området lantbruk i Handelsbanken, 0709-95 44 55
skogochlantbruk@handelsbanken.se

Om oss

En tidning om lönsamhet och inspiration för skogsägare och lantbrukare

Prenumerera

Media

Media