Nyhetsbrev från Handelsbanken Skog & Lantbruk, tidningen Tillväxt nr 2, 2015

Stora skogar hotade av granbarkborren

Experter på Skogsstyrelsen 
varnar för de angrepp av granbarkborre som hotar i sommar. Det är ett par miljoner kubikmeter stående skog som är hotad, vilket innebär att de skogar som hotas totalt sett är större än den skogsyta som eldhärjades i den stora branden i Västmanland förra året. En faktor bakom den väntade barkborreinvasionen är att det finns många stressade restbestånd efter stormskador från stormen Dagmar (2011) och stormen Ivar (2013). Skogsstyrelsens experter upplyser om att vindfällen av gran, som utgör högriskbestånd för angrepp, måste transporteras ut ur skogen före den 15 juli.
Läs hela artikeln om den hotande granbarkborreinvasionen >>


Intresset för att prissäkra diesel växer 


Rekordlåga oljepriser har 
medfört att intresset för att prissäkra diesel har vuxit under vintern. Lantbrukaren Christer Andersson i Skåne, som har erfarenhet sedan tidigare av att prissäkra vete, korn och raps, säkrade 20 ton diesel i januari i år. Mikael Rubin, Handelsbanken, bekräftar att intresset för prissäkring av diesel ökar. Han berättar även att det har tillkommit helt nya grupper, till exempel mjölkbönder, som vill lära sig mer om hur de kan använda sig av prissäkring.
Läs hela artikeln om prissäkring av diesel >>


Tecken på en ljusning för mjölkproduktionen 


Flera samverkande faktorer 
har lett till kris för mjölkproduktionen. Den totala mjölkproduktionen i Sverige väntas sjunka under innevarande år. Samtidigt konstaterar Lennart Holmström, omvärldsanalytiker på LRF Mjölk, att priserna sakta vänder uppåt och kontraktens värde på handelsplatsen Global Dairy Trade börjar stiga. Han tolkar detta som positiva signaler. Några skäl till vårens mjölkkris är den ryska handelsbojkotten, situationen på Nya Zeeland och Kinas minskande import av mjölkprodukter. 
Läs hela artikeln om mjölkens kärva läge >>

Oppigårds är störst på hantverksöl i Sverige

Oppigårds Bryggeri AB 
är den störste producenten av hantverksöl i Sverige. Företaget drivs av grundaren och VD-n Björn Falkeström. Det är beläget på hans föräldragård, Oppigårds, i Dalarna, och har 14 anställda. Under föregående verksamhetsår gjorde Oppigårds en vinst på 12 miljoner kronor. Den senaste investeringen, ett 1 900 kvadratmeter stort industrihus, är avsett för att öka årsproduktionen från 1,4 miljoner liter öl till 6,7 miljoner liter. Oppigårds har vunnit många priser för sin höga ölkvalitet. Björn Falkeströms dröm om att kunna brygga sitt eget öl har gått i uppfyllelse. 
Läs hela artikeln om Oppigårds bryggeri >>

----------------------------------------

Rolf Åttingsberg, ansvarig utgivare av tidningen Tillväxt, 08-701 00 63
e-post: skogochlantbruk@handelsbanken.se

Till tidningen Tillväxts pressrum>>

Om oss

En tidning om lönsamhet och inspiration för skogsägare och lantbrukare

Prenumerera

Media

Media