Olja: Efterfrågan nära taket, ger Libyens olja nyckelroll

Under sommaren låg efterfrågan på olja på cirka 90 miljoner fat per dag. Den lediga kapaciteten var endast 3–4 miljoner fat per dag vilket betyder ett kapacitetsutnyttjande på 96–97 procent. Vid oförutsedda händelser i de oljeproducerande länderna finns därmed inget större manöverutrymme. Libyen producerade 1,6 miljoner fat olja per dag innan oron startade i början av 2011. Under juli var produktionen nere i mycket låga 60 000 fat per dag.

– Utan Libyen ligger den lediga kapaciteten för världens olja på 2–3 miljoner fat om dagen. Den libyska oljan har därför stor betydelse, säger Daniel Råvik oljeanalytiker på Handelsbanken. Internationella energiorganet IEA uppskattar att efterfrågan under 2012 ökar med 1,6 miljoner fat om dagen. Om efterfrågan på olja når taket kan det betyda kraftigt stigande pris. Det som kan motverka en sådan utveckling är om världsekonomin går in i en lugnare fas 2012 och efterfrågan på olja ökar mindre än beräknat.

– Vi tror att IEA ligger för högt och att efterfrågan över 2012 ökar med 0,7 miljoner fat, säger Daniel Råvik.
Han bedömer att det kommer att ta 1,5–2 år innan Libyen är tillbaka i full produktion beroende på skadorna på infrastrukturen.
Oljepriset, Tillväxt 13-15

Styr över 1,6 miljoner hektar skog

Världen står inför en kraftig ökning av efterfrågan på skogsråvara, och de snabbväxande skogarna i Asien och Latinamerika räcker inte till. Det säger Elisabet Salander Björklund, vd i Bergvik skog och en av de tyngsta aktörerna i svensk skogsnäring.
Elisabet Salander Björklund, Tillväxt sid 8–11

Gårdsforska!

Har du någon gång undrat över vem som bodde på gården för 200 år sedan, hur det såg ut och hur livet var? Nycklarna till gårdens historia finns i gamla arkiv och på internet. Vi har samlat adresserna och tipsen.
Gårdsforska, sid 24–25


Skogsfiber blir glansigt tyg

Medan modeindustrin ropar efter tyger slår produktionen av bomull i taket. Det är en av förklaringarna till Domsjös framgång. Företaget har byggt om Modos gamla pappersmassabruk till ett bioraffenaderi. Slutprodukten heter viskos. Materialet är vanligt i kavajfoder. Det är därför kavajen glider på så lätt, förklarar vd Ola Hildingsson.

Skog blir kläder, Tillväxt 30–33

Kontakt: Håkan Molin, chef för Handelsbanken Skog och lantbruk, 070-757 26 18
skogochlantbruk@handelsbanken.se

Om oss

En tidning om lönsamhet och inspiration för skogsägare och lantbrukare

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar