Skogen, ett ofta oförsäkrat livsverk

Träd brutet av stormen Dagmar.

Hälften av skogsägarna saknar försäkring mot storm trots att en enda storm kan förstöra stora värden. Många lantbrukare och skogsägare använder fastigheten som sitt sparande. En storm utan försäkring kan spoliera ett livsverk.
– Mycket sparande kan du inte försäkra, som aktier till exempel. Men skogen kan man försäkra, men ändå gör många inte det, säger Åsa Willén, regionchef för Handelsbanken Skog och lantbruk i Stockholm.

Drygt hälften av försäkringsbolaget Dinas skogsägande kunder har bara brandförsäkring. Siffror som enligt Skogsbarometern är likartade för skogsägare generellt.
– Brand är ofta inte det som händer utan det är storm, snöbrott och skador på plantskog, säger Lennart Lundgren, skadechef för Dina försäkringar i mellersta Skaraborg.

Det som drabbar den enskilde mest ekonomiskt är storm. Då skadas stora arealer samtidigt. Runt 90 procent av skadekostnaderna för skogsförsäkringar handlar om just storm.
Trenden är dock att något fler skogsägare varje år väljer att fullförsäkra skogen.

– Närmare hälften av våra kunder har paketförsäkringen som täcker in storm, insektsangrepp, snöbrott och planteringsskador, säger Börje Larsson, produktansvarig för lantbruk och skog på Dina försäkringar.
– Före stormen Gudrun i januari 2005 hade bara 30 procent skydd mot storm, säger han.

Oförsäkrade livsverk, Tillväxt sidorna 24–25

Lettlands skogar lockar
Skogen i Lettland säljs för i genomsnitt en tredjedel av svenska priser. Allt fler svenska aktörer samlas på plats för att hjälpa svenskar att köpa. Förhoppningar finns om att priserna på skog runt Östersjön harmonierats om 10-20 år.
Dzintars Salavs, chef för Handelsbanken i Lettland, manar till försiktighet.
– Man ska inte förvänta sig att det bara kommer att gå upp, det vet man inte, det beror på virkespriserna, säger han.

Lettlands skogar lockar, Tillväxt sidorna 20–23

Stark krona i orolig omvärld
Vi håller fast vid vår prognos om att den svenska kronan kommer att hålla sig inom spannet 8,80– 9,20 kronor mot euron fram till 2013, skriver Helena Trygg, makroekonomisk analytiker på Handelsbanken.
   Dollarn förväntas pendla under året mellan 7,50–7,75 kronor. Detta under förutsättning att den amerikanska ekonomin växer i en mer gynnsam takt än Europas och att svensk ekonomi även framöver kommer att vara starkare än övriga Europas.

Marknad, Tillväxt sidorna 8–15

Vem ska föra arvet vidare?
Barnen är morgondagens skogsägare, men de vistas där allt mer sällan. Om inte barnen får någon känsla för skogen och dessutom bor långt ifrån fastigheten finns risken att de inte vill ta över i framtiden. Kanske barnen inte vill leka med kottar, men nu finns appar och GPS som hjälp i skattjakten.

Åsa Willéns krönika, Tillväxt sidan 29

Kontakt: Åsa Willén, ansvarig utgivare av Tillväxt, 070-600 56 90 skogochlantbruk@handelsbanken.se

Om oss

En tidning om lönsamhet och inspiration för skogsägare och lantbrukare

Prenumerera

Dokument & länkar