Cerdo outsourcar sin verksamhet för betal- och spartjänster till Tieto

Tieto har ingått ett avtal om outsourcing med Cerdo Bankpartner för administrativa betal- och spartjänster riktade till bank- och finanssektorn, Spara och Betala. Affären innebär att delar av Cerdos berörda personal flyttar över till Tieto. I och med avtalet kan Tieto erbjuda en efterfrågad outsourcinglösning till den nordiska finansmarknaden.

Kombinationen av Cerdos kompetens inom Business Process Outsourcing (BPO) och välutvecklade affärsprocesser tillsammans med Tietos IT- och konsulttjänster medför att Tieto nu kan erbjuda en integrerad affärslösning för betal- och spartjänster till sina kunder. Det stärker Tietos position som en ledande partner till bank- och finanssektorn i Norden.

- Det är glädjande och innebär att vi tar helhetsansvaret för bankernas administrativa tjänster, inklusive systemstöd och processhantering. Det ger våra kunder möjligheter att ytterligare fokusera på sin kärnverksamhet och bli mer innovativa och konkurrenskraftiga, säger Vahid Zohali, chef för banksektorn, Tieto.

Tieto och Cerdo har samarbetat sedan 2006, främst kring produktområdena Fond, Värdepapper och Kort. Tillsammans har bolagen även utvecklat branschspecifika molnlösningar för bank- och finanssektorn.

- Detta är ett naturligt steg i ett mycket fruktbart samarbete. Det är väldigt roligt att kunderna nu erbjuds en ännu starkare tjänst bestående av Tietos expertis inom IT och Cerdos kunskap om verksamhet och processer inom bank och finanssektorn, säger Anneli Ödén VD Cerdo Bankpartner.

För ytterligare information, kontakta

Vahid Zohali, affärsområdeschef banksektorn, Tieto Sweden
tel: 073 725 22 00, e-post: vahid.zohali[at]tieto.com

Anneli Ödén, VD Cerdo Bankpartner
tel: 070 598 49 03, e-post: anneli.oden[at]cerdo.se

Om Tieto
Tieto är det största IT-tjänsteföretaget i Norden och tillhandahåller tjänster för hela IT-livscykeln. Vi erbjuder även globala produktutvecklingstjänster inom informations- och kommunikationsteknologi. Med hjälp av branschkunskap, teknologisk vision och innovativt tänkande vill vi inspirera och utmana våra kunder i att hitta nya sätt att utveckla sina affärsverksamheter.

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på Nasdaq i Helsingfors och i Stockholm. 
www.tieto.com

Om Cerdo
Cerdo är ett backoffice- och administrationsföretag som ägs av Sparbanken Öresund, som i sin tur ägs av Swedbank.  Cerdo startades 2001 som ett outsourcingföretag till dåvarande Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen. Under åren har Cerdo konverterat in ett antal kunder i sin verksamhet med tjänster och produkter inom banksektorn. Cerdos kunder kan därmed fokusera på sin core business medan backoffice och tillhörande systemstöd läggs ut på Cerdo som tjänst. Cerdos styrka ligger i att hantera och effektivisera administrativa processer samt systemstöd, med hög kompetens och stor erfarenhet, för företag inom bank och finans.

Taggar:

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera