Göteborg Energi tecknar omfattande outsourcingavtal med Tieto

Västsveriges ledande energibolag, Göteborg Energi, har efter upphandling beslutat att outsourca sin IT-verksamhet till Tieto. Avtalet löper under en femårsperiod med ett kontraktsvärde om cirka 400 miljoner kronor och omfattar områden som datacenter- (IT-infrastruktur, integration, kommunikation och applikationsdrift), arbetsplats-, och samarbetstjänster samt servicedesk.

Göteborg Energis IT-miljö kommer att konsolideras till toppmoderna och säkra datacenter i Sverige. Tieto kommer att ha driftsansvaret för de flesta av Göteborg Energis mest kritiska affärssystem. Samtliga tjänster uppfyller de strikta säkerhetskraven på den svenska energimarknaden och gör det möjligt för Göteborg Energi att flexibelt anpassa kapaciteten efter förändringar i behov och användning. Avtalet innebär även överflyttning av personal från Göteborg Energi till Tieto.

- Detta är ett viktigt steg för oss när det gäller att förnya vår verksamhet och våra arbetssätt. Avtalet medför att vi sparar resurser, ökar vår effektivitet och kan fokusera på vår kärnverksamhet som är att leverera hållbara energilösningar till våra kunder i regionen, säger Christer Lindström, CIO på Göteborg Energi.

Göteborg Energis cirka 1 100 anställda kommer även att kunna använda en ny samarbetsplattform, som utvecklas och byggs på Tietos Public 360- och SharePoint-baserade lösningar. Därutöver kommer integration levereras som tjänst via Tietos integrationsplattform (TEIS). Övergången till den nya IT-miljön genomförs under 2016.

- Vi är stolta över det fördjupade samarbetet med Göteborg Energi. Utöver att leverera applikationer tar vi nu nästa naturliga steg mot ett långvarigt partnerskap med fokus på att hjälpa Göteborg Energi att nå sina strategiskt viktiga mål och att skapa flexibilitet och kostnadseffektivitet inom IT-verksamheten, säger Mats Jadesköld, strategiskt säljansvarig på Tieto.

- Genom att automatisera och standardisera sin IT-verksamhet kan energiföretag öka sin effektivitet, sänka sina kostnader och ta ett viktigt steg mot att modernisera sin affärsverksamhet. Avtalet med Göteborg Energi bekräftar att Tietos branschspecifika och säkra tjänster driver digitaliseringen av den nordiska energitjänstmarknaden,  säger Cristina Petrescu, chef för energisektorn på Tieto.

För mer information, kontakta:

Cristina Petrescu, affärsområdeschef, Energy Utilities, Tieto
tel: 070 340 07 65, e-post: cristina.petrescu[at]tieto.com

Mats Jadesköld, Vice President, Strategic Sales, Tieto Sweden
tel:
070 588 90 74, e-post: mats.jadeskold[at]tieto.com

Cecilia Erdalen, pressinformatör, Göteborg Energi
tel:  070 466 04 28, e-post: cecilia.erdalen[at]goteborgenergi.se

Tieto är det största IT-tjänsteföretaget i Norden och tillhandahåller tjänster för hela IT-livscykeln. Vi erbjuder även globala produktutvecklingstjänster inom informations- och kommunikationsteknologi. Med hjälp av branschkunskap, teknologisk vision och innovativt tänkande vill vi inspirera och utmana våra kunder i att hitta nya sätt att utveckla sina affärsverksamheter.

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på Nasdaq i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.com

Om Göteborg Energi

Som Västsveriges ledande energiföretag erbjuder vi elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster, förnybar energi och data- och telekommunikation.

Visionen om ett hållbart Göteborgssamhälle genomsyrar hela Göteborg Energis verksamhet. Att hushålla med resurser och skapa ett uthålligt energisystem i regionen är viktiga grundstenar i vår verksamhet. Omsättningen 2014 var 6 036 miljoner kronor och antalet anställda i koncernen är 1 083 personer. Besök gärna www.goteborgenergi.se för mer information.

Taggar:

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera