Kesko och Tieto utökar samarbete – satsning på förnyelse och digitala tjänster i detaljhandeln

Tieto har tecknat ett omfattande avtal med det finska detaljhandelsföretaget Kesko kring modernisering av  applikations- och infrastrukturtjänster. Syftet är att stärka Keskos strategiska initiativ för tillväxt och effektivitet.

Det femåriga avtalet är av betydande värde och en fortsättning på ett långvarigt samarbete mellan parterna.  Partnerskapet kommer att snabba på utvecklingen av nya digitala tjänster och förbättra kundupplevelsen för Keskos kunder. Det kommer även att säkra kontinuitet och driva kostnadsbesparingar inom verksamheten.

Överenskommelsen avser flera olika typer av tjänster, inklusive hantering av Keskos affärskritiska applikationer, affärsintegrations- och projekttjänster, livscykelhantering av SAP-applikationer, samt infrastruktur- och slutanvändartjänster.

- Tieto blev utvald bland 20 ledande IT-tjänsteföretag. De kunde bäst svara upp mot våra strategiska prioriteringar kring tillväxtinvesteringar i nya teknologier och kompetenser, samt kraven på effektiva och kvalitativa IT-tjänster, säger Arto Hiltunen, IT-chef på Kesko.

- Vi är väldigt stolta över att få bygga vidare på vår långa relation med Kesko. Som deras digitaliseringspartner ser jag fram emot att fortsätta vårt gemensamma arbete för innovation och affärsförnyelse, säger Satu Kiiskinen, chef för Industrial and Consumer Services på Tieto.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Satu Kiiskinen, Executive Vice President, Industrial & Consumer Services, Tieto
tel: +358 50 506 3757, e-post: satu.kiiskinen[at]tieto.com

Arto Hiltunen, CIO, Kesko Oyj
tel: +358 10 53 22191

Kia Haring, global kommunikationschef, Tieto
tel. +358 40 765 3700, e-post: kia.haring(at)tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera